Reflektioner

Skit får säden att växa
- Kinesiskt ordspråk

Mät inte bergets höjd förrän du nått toppen.
Då ska du se hur lågt det var.

- Dag Hammarskiöld

Att våga är att förlora fotfästet en liten stund.
Att inte våga är att förlora sig själv.

~ Søren Kierkegaard

Det värsta med krig är att de gör oss lika de folk vi bekämpar.
~ Aldous Huxley

Det som är värt att göra
är också värt att göra ordentligt.
Earl of Chesterfield

Hon undrade vad som hände med alla de tankar man hade lagrat.
Särskilt vad det blev av dem som verkade vara glömda,
som man inte kunde precisera

Man glömmer vad du sagt
Man glömmer vad du gort
Men man glömmer aldrig vilka känslor du väckte

Optimisten ser en möjlighet i varje problem.
Pessimisten ser ett problem i varje möjlighet.
~ okänd

Utnyttja de talanger du har,
skogen skulle vara mycket tyst
om bara de bästa sångarna sjöng.

Storheten består icke i att göra det man vill,
utan att vilja det man gör.
~ Drottning Kristina

Även en tusenmilafärd börjar med ett steg
~ Lao-tse

Samvetet har inga tänder men gnager ändå.
- Ryskt ordspråk

UPP

En samlingssida till mina sidor med tänkvärt
Ugglemor och Kanin utväxlar talesätt
Till eftertanke av Søren Kirkegaard
Dikter som jag fäst mig vid (länksida)
Quotes (in English)
Inspirational pages in English (Index)

Senast ändrad: juni 2011

Ingegerd 1999