Midi Music:"The Rose" av Conway Twitty

rosenegg

Att öppna en rosenknopp


avdelare

En ung nybliven präst var ute och gick en dag tillsammans med en äldre erfaren kollega i trädgården. Han var litet osäker vad Gud hade för uppgift för honom i kallet och frågade den äldre. Denne gick fram till en rosenbuske och bröt av en kvist med en knopp och gav den yngre. Han uppmanade honom att öppna knoppen utan att ta bort eller skada kronbladen.

Den yngre tittade vantroget på den äldre och försökte fundera ut vad en rosenknopp hade att göra med att han ville veta vad Gud hade för mening med hans liv och hans uppgift som präst. Men eftersom han hade stor respekt för den äldre mannen så försökte han öppna rosen och bibehålla varje kronblad oskadat. Men han förstod snart att detta var omöjligt.

När den äldre såg att den yngre inte kunde öppna rosenknoppen oskadad läste han upp följade dikt


ros

UNFOLDING THE ROSEBUD

It is only a tiny rosebud,
A flower of God's design;
But I cannot unfold the petals
With these clumsy hands of mine.


The secret of unfolding flowers,
Is not known to such as I.
GOD opens this flower so sweetly,
When in my hands they fade and die.


If I cannot unfold a rosebud,
This flower of God's design,
Then how can I think I have wisdom
To unfold this life of mine?


So I'll trust in Him for His leading
Each moment of every day.
I will look to him for His guidance
Each step of the pilgrim way.


The pathway that lies before me,
Only my Heavenly Father knows.
I'll trust Him to unfold the moments,
Just as He unfolds the rose.


~~Author Bryan T Burgess~~


Det är bara en liten rosenknopp,
en blomma skapad av Gud;
men jag kan inte öppna den
med mina klumpiga händer.


Hemligheten hur en blomma slår ut,
känner inte en sådan som jag.
Gud öppnar blomman så vackert,
men i min hand den vissnar och dör.


Om jag inte kan öppna en rosenknopp,
denna blomma av Guds hand,
hur kan jag då tro jag har vishet
att öppna detta mitt liv?


Så jag litar på Honom för ledning
varje ögonblick, varje dag.
Jag vill gå till Honom för guidning
varje steg på pilgrimsvägen.


Livets väg ligger framför mig,
bara min Fader i himlen känner den.
Jag litar på att Han öppnar varje ögonblick,
så som han öppnar rosenknoppen.

~~~Övers. av Ingegerd~~


avdelare


Detta har något att säga alla som vill höra:
Om du sitter lugnt och stilla och lyssnar så kan du höra Guds röst.

rosor i vas


En liknelse om rosor   Index

Mars 2000, just. aug. 2007 Ingegerd