Alla stenarna i livet

En filosofilärare stod framför klassen och hade några föremål framför sig. När lektionen började tog utan att säga något fram en stor tom majonäsburk och började fylla den med stenar.

rocks

Så frågade han eleverna om burken var full. De svarade att den var så. Sedan tog läraren fram en ask med småsten och hällde dessa i burken och skakade den lätt. Småstenen rullade naturligtvis in i de öppna områden som fanns mellan stenarna. Han frågade åter eleverna om burken var full.
De svarade att visst var den full. Eleverna skrattade. Sedan tog läraren fram en ask med sand och hällde den i burken. Sanden fyllde naturligtvis upp alla kvarvarande hålrum i burken.

rocks

"Nu," sa läraren, "vill jag att ni ska se på det här som att det är ert liv. Stenarna är det som är viktigt - er familj - er partner - er hälsa - era barn - allt som är så viktigt att om ni förlorar det skulle ni nästan gå under. Småstenen är andra saker som betyder något, t ex ert arbete, ert hus, er bil. Sanden är allt annat, småsakerna."

rocks

"Om ni fyller burken med sand först så finns det ingen plats för varken små eller stora stenar. Det är samma sak med ert liv. Om ni använder all er tid och all er energi på småsaker så kommer ni aldrig att ha plats för det som är verkligt viktigt i livet för er. Tänk på vad som är av betydelse för att ni ska vara lyckliga och tillfreds. Lek med edra barn! Ta er tid för hälsokontroller. Gå ut och dansa med er partner!!! Det kommer alltid att finnas tid att gå till arbetet, städa huset, ordna bjudningar och göra sig av med soporna."
rocks


"Var noga med stenarna i första hand - det som verkligen betyder något."

"Sätt edra prioriteringar. Resten är bara sand."

 

(Översättning från engelska efter ett brev jag fått från en av mina brevvänner)

Engelska orginalet
Index till Tänkvärt


Ingegerd
February 2001, justerad augusti 2007