En röst i en väldig kör.....


Var och en av oss är som en enda röst i en väldig kör,
en röst olik alla andra.
Var och en av oss sjunger under några år i den väldiga kören
och sedan tystnar den rösten för alltid, och andra röster tar plats.
Men varje röst är unik,
och ingen är vackrare än någon annan,
och ingen kan sjunga en annans sång.

Det enda jag kallar ondska är att försöka sjunga någon annans sång
eller med någon annans röst.

Ur Stormens drottning av Marion Zimmer Bradley

*********************

Skogen skulle vara mycket tyst om inga andra fåglar sjunger än de som sjunger bäst.

Skapelsens väv

 

Bilden efter Mari Ann

TÄNKVÄRT
Januari 2010 Ingegerd