Uppdat. 16 augusti

bokmalUtan böcker - vad vore livet?   böcker
Böcker som jag läst den senaste tiden
från juli 2018
owl
Lästa böcker juli – septmber 2018
 

Ljusets son,    Evighetens tempel   I solgudens namn,   Härskarinnan i Abu Simbel   I akacieträdets skugga
Christian Jacq: Ramses, Serie med 5 böcker som jag läser om.
• Ramses. Ljusets son,
• Ramses. Evighetens tempel,
• Ramses. I solgudens namn,
• Ramses. Härskarinnan i Abu Simbel,
• Ramses. I akacieträdets skugga
Farao Sethos avslöjar för sin son Ramses lite i taget kungayrkets hemligheter. Maats lag= harmonins lag skall alltid styra en Faraos beslut och handlingar. Det är hans uppgift för Egypten.
Gudinnan Maat´s symbol är ett hjärta – en symbol för det mänskliga samvetet som i livet efter detta skulle vägas på en våg.
Citat från del 5: Faraonerna skulle säkert bli de sista som stred för att gudinnan Maat skulle råda, hon som förkroppsligade den universiella lagen, rättvisan och kärleken, hon som förenade naturkrafterna och livets beståndsdelar.
Några smakprov på det Sethos inpräntade i Ramses: (citat fr del 1) Vi måste vara produktiva, och ännu viktigare är att vi delar på rikedomarna. Ett överflöd som bara ett samhällsskikt drar nytta av alstrar olycka och strid. Mindre rikedom som delas av alla sprider glädje.
Ett annat citat från del 1: Ramses säger till sin syster: Jag försöker förstå min fars tankar och lär mig hur han styr landet för att en gång, om gudarna så vill, kunna följa hans exempel
Det är så mycket av det som författaren vill delge oss av det som forskningen fått fram ur de dokument som sparats om hur man levde och tänkte, om alla de krafter, gudar som påverkade det dagliga livet.
Handlingen i dessa böcker är mycket strider med grannländerna, mycket ränker och förräderi i omgivningen, man får glimtar om matvanor och klädstil, om hur administrationen av allt detta kanske fungerade, livet i de högsta klasserna etc. Hur alla dessa byggnadsverk som vi i eftervärlden har kunnat gräva fram skapatSs.
Kärleken till den kloka och vackra Nefertari är en viktig drivkraft för Ramses.
Ibland blir det lite långtråkigt med alla dessa intriger och ränker, men mitt intresse hålls hela tiden uppe. Trots de upprepningar som är nödvändiga då man läser alla fem böckerna i ett streck.
Vi bör vara tacksamma för att vi fått lära känna dessa 3000-åriga tankar och tacksamma att de kunnat föras vidare till oss.

1. Skuggornas rike.   2. Kronornas krig   3. Det flammande svärdet.
Christian Jacq: Frihetsdrottningen En berättelse från 1650 - 1550 f Kr
Fantastiskt att man ur material som återskapats ur de egyptiska gravkamrarna kunnat ge oss dessa sägner som berättades om drottning Ahotep. Grymma berättelser. inga sagor för barn.
1. Skuggornas rike.
Egypten har erövrats och lider under hyksos som leds av en grym envåldshärskare som förbjudit alla de gamla riterna. I Thebe finns rester av de forna härskarna som ärar de gamla gudarna där den högsta är Maat, rättvisans gud, den som är livet och döden.
Sista drottningen Teti den Lilla säger till sin dotter Ahotep: Du är den enda som inte har sett ett så extraordinärt tecken. Det betyder att du ska förkroppsliga månens livgivande kraft på jorden.
Det osynliga har visat sig och översteprästen bekräftar att oraklet har rätt.
Ahotep sökte gudinnan Mut, som bekräftade att hennes uppgift var att fortsätta kampen, hur farligt det än var.
2. Kronornas krig
Drottning Ahotep hade en kontakt med de egyptiska gudarna som kan liknas med trollmakt. Hon hade titeln Gudens hustru. Hon deltog under framryckningen mot hyksos och kom de till städer där hela den egyptiska befolkningen mördats ”den brända jordens taktik”. Drottningen deltog i att Thebes armé gav dessa fick en traditionsenlig begravning.
Drottning Ahotep började nästan gråta inför allt detta lidande: Hur många döda skulle odjurets käftar uppsluka innan man kunde sjunga hymnen åt skaparen ”Vakna i frid” .
Hyksos amiral Jannes ansåg att drottning Ahotep led av en obotlig åkomma: hon var kvinna.
3. Det flammande svärdet. Drottning Teti läser från sin dödsbädd om Livet för sin dotter Ahotep . Livet är knuten i det bälte som håller samman vår tänkande varelse och vår djuriska varelse. Livet är remmen i sandalen som gör att vi kan gå och göra framsteg, spegeln i vilken vi kan betrakta himlen, blomman som slår ut. Livet är örat som lyssnar till Maat och gör oss levande, ögat som ger oss möjlighet att skapa.

Konungarnas dal   Den visa kvinnan    Paneb den ivrige   Sanningens plats   
Christian Jacq: Vishetens sten
En berättelse byggd på material som man funnit i de egyptiska kungagravarna. Händelser från åren 1350 f.Kr - 1184 f.Kr.
Författaren har lagt in en intrig med en makthungrig general som vill erövra "Sanningens plats" och lägga beslag på de rikedomar som lär finnas där.
Sanningens plats bebos och administreras av ett hemligt brödraskap som ansvarar för tillverkningen och utsmyckningen av faraonernas gravar.
Sanningens plats skall arbeta för den egyptiska kulturens andliga överlevnad och de ska i allt följa Ma'ats lag.
Ma'at var en gudinna i egyptisk mytologi som personifierade begreppen sanning, rättvisa och ordning. Eftersom hon stod för stabiliteten i samhället vördades hon av faraonerna.
Konungagravarna - dessa byggnadsverks existens säkerställde sambandet mellan gudarna och människorna, mellan den himmelska harmonin och samhället.

Med dessa ord invigdes en ny medlem i brödraskapet: Du ska lämna människornas värld för att komma in i det hemlighetsfulla ljuset som ger universum liv. Försök inte analysera eller förstå men låt hela ditt jag uppleva, låt ditt hjärta se och ditt sinne finna ro.
Nefers ord till Paneb då han överlämnar arbetsledarskapet: Vårt yrke är ett äventyr fyllt av fällor. Var uppmärksam och ihärdig, glöm inte att materian, liksom människan, alltid har en benägenhet till orörlighet och förvirring. Eftersom det är du som bestämmer har du inte längre rätt att vara bekymmerslös. Till och med då du sover ska du tänka på det arbete du gjorde dagen innan och på det som väntar dig i morgon.
Brödraskapets uppgift: Vi arbetar bara för att göra den kungliga själens odödlighet möjlig
De var liksom stenarna i en pyramid förenade i ett brödraskap som de utöver vardagens glädjeämnen och bedrövelser också delade.
Del 1 Konungarnas dal  ||  Del 2 Den visa kvinnan  ||  Del 3 Paneb den ivrige ||  Del 4 Sanningens plats

Denna länk ger regentlängden för de egyptiska faraonerna (År 5500 f.Kr - år 0)


Kärleksdans i obalans Anna Jansson: Kärleksdans i obalans.
En roande berättelse om hur en människa drabbas av bipolär sjukdom och i det maniska stadiet totalt förstör sin ekonomi och hur jobbigt det blir för de anhöriga.

Vid sidan om huvudberättelsen lade jag märke till hur den gamle Erik tänker: Utan fantasi kan man inte föreställa sig framtiden. Det blir allt mindre tid kvar av min framtid. Men min dåtid är så mycket större. Med åldern har gränsen mellan fantasi och verklighet tunnats ut.

Bakom din rygg Sofie Sarenbrant Bakom din rygg


En otäck utveckling av en besatthet, ett triangeldrama som vid eftertanke känns konstruerad. Men det är driv i utvecklingen och jag bara måste fortsätta läsa till slutet.Älska, glömma och förlåta Lori Nelson Spielman: Älska, glömma och förlåta.
Lättläst, delvis trög.
Tre citat som såger allt om handlingen:
Jag tror att jag måste sluta fred med mitt förflutna för att kunna gå vidare i livet.
Det är när man gör motstånd, när man försöker förhindra fallet, som man skadar sig.
Jag var en liten flicka som bestämde mig för att det var min sanning som gällde. Jag var självisk och fördömande och det jag gjorde fick konsekvenser som jag aldrig kunnat förutse.

Häxjakten Kjell Johansson: Häxjakten
1700-talets Sverige – landet är utarmat efter alla år av krig. En hård vinter och en torr sommar precis som i år. Vidskepelsen i Värmlands skogar gör att det går rykten om att det är häxeri som ligger bakom missväxten. Kvinnor som är annorlunda blir misstänkta.
Tur att vi ser på orsaker till årets väder annorlunda idag!
Boken är med stor stil och lättläst.

Orostid i gränsland. Kjell Johansson: Orostid i gränsland.

en lättläst bok – stor stil – tryckt 2009.
En berättelse om en norsk nybyggare som byggde sitt hem på 1920-talet nära gränsen till Sverige i höjd med Jokkmokk. Bildade familj, deras vardag och hur det blev under 1940-talet under den tyska ockupationen.Elefantens öga Inger Alfvén: Elefantens öga
Alfvéns böcker gestaltar existentiella och moraliska konflikter såsom nedärvda könsroller, kärlek, livslång vänskap och ensamhet.
I denna bok får vi berättelser från olika personer ur samma familj – hur de ser på varandra och sitt ömsides förhållande. Och hur de är bundna till varandra med kraftiga band.
Joel som på sätt och vis allt rör sig omkring behöver komma ur sitt sätt att ta emot sitt liv tillsammans med andra människor
Ett citat från Caroline (Joels mor): I överklassen måste man bli någon. Det räckte inte att vara.

Din nästas hus Jette A. Kaarsbøl. Din nästas hus.
Huvudpersonen Laus Lindborg är en attraktiv ungkarl, tillika rikskänd och framgångsrik arkitekt. Han är uppvuxen utan mor eller syskon, tillsammans med en emotionellt avstängd och vardagselak far, vars egen misslyckade arkitektkarriär har förbittrat hela hans existens.
Jag fick aldrig riktigt grepp om handlingen och förstod inte slutet.
De personer förutom Laus, Stig och Alma som interagerar i vad som händer - Vilken inverkan på handlingen har dessa egentligen i sammanhangen?
Ett citat - Laus tänker: det är antagligen inte rimligt att kalla min far för en bra far. Men någon direkt dålig far var han väl inte heller - om inte definitionen på en dålig far helt enkelt är att han inte är bra?

Bo Jonasson: Klostret på höjden
En härjedalings öden och äventyr. (Ingen bild).
Han har råkat ut för en arbetsplatsolycka och berättar dels om den svåra tiden efteråt med rehabilitering och annat.
Han berättar också om människor han mött under denna tid. Alla samtal är på dialekt
Klostret på höjden är Vanföreanstalten Norrbackainstitutet i Stockholm

Vi mot er Fredrik Backman: Vi mot er
Från baksidan: mänskliga relationer i en liten stad. En berättelse om lojalitet, vänskap och kärleken som utmanar allt.
Delvis tyckte jag boken var lite väl mångordig, den är full av hockey men emellanåt dyker något tänkvärt upp.
Den gamle Sune lär den 4½ åriga Alice: En dag kommer du att bli bäst. Och då blir du lagledare. Och då måste du komma ihåg att den som mycket är givet till är mycket förväntat av. Hon vet inte vad det betyder men lägger orden på minnet och glömmer dem aldrig.
Benji får ett ansvar. Då ser han inte längre bara sig själv. Han - den stora slagskämpen kan sluta slåss i tid innnan det gått för långt.
Tanke vid Anna-Karins begravning då man ser de människor som samlats: Det är bara en människa som begravs men hon var många fler kvinnor för de som lämnats kvar.
En ledare: Det är så lätt att hoppas på människor. Att tro att världen ska förändas över en natt. Vi demonstrerar efter attentat, vi samlar in pengar vid katastrofer, vi lägger upp hjärtan på internet. Men för varje steg framåt tar vi nästan alltid ett nästan lika stort tillbaka.

 Annabelle Lina Bengtsdotter: Annabelle
Baksida:En varm sommarnatt försvinner sjuttonåriga Annabelle från det lilla samhället Gullspång, på gränsen mellan Västergötland och Värmland. Hennes föräldrar är utom sig av oro, lokalpolisen står handfallen och Missing people letar förgäves.
Det blir ett upprivande uppdrag för polisen Charlie som är barnfödd i Gullspång. Den plats som hon trott att hon lämnat för alltid vid fjorton års ålder. Men det är mycket gammalt som kommer i dagen.
Författaren har komponerat en berättelse i flera plan där upplevelser i barndomen spelar en roll även för hur det går för nästa generation.

Den sorglöse hemsamariten Mikael Bergstrand: Den sorglöse hemsamariten
Stockholm tidigt åttital. Det är så mycket som jag känner igen i miljön! Inte den miljö där huvudpersonerna lever och där de tillbringar fritiden men det som låg i tiden just då.
Handlingen rör sig mestadels omkring Carina, universitetsstuderande, och Matz som flyttat till Stockholm för att leva livet. Matz är pank och får till sist jobb som hemsamarit. Då gällde det mestadels för att de hjälpbehövande ska få personlig kontakt och hjälp med daglig omsorg.
Egen fundering: Men riktigt realistiskt känns det inte eller var det verkligen så fritt inom hemtjänsten på den tiden? Nu ska assistenterna vara utnyttjade till max med tidur som jagar de minuter de får vara hos den hjälpbehövande och vad de får göra. Vårdnadstagarens behov av mänsklig kontakt tas inte hänsyn till.
TÄNKVÄRT: En gammal 92-årig man säger om en klocka. ”Ser du hur livaktigt visarna rör sig framåt? Allting går runt, allting fortsätter. Och det kommer alltid nya chanser i livet”

back

owl-line

knappStart boksidorna mm.
knappTillbaka upp

Min dagbok      e-mail

Skriv gärna och berätta om dina lästa böcker!
Made by Ingegerd