Bröllopspsalm

av K-G Hildebrand

Som klaraste vattuflöden ur öknarnas hårda sten,
som örter och gräs ur mullen och blom ur den kala gren,
så brast ur en kvinnas sköte Guds väsens återsken.

O Kriste, du föddes av kvinna, välsigna kvinna och man
och lär oss att alltid tjäna och troget älska varann!
Och ge åt vår kärleks låga den eld som är hel och sann.

Ja, led oss i storm och fara med ljus av din sannings ljus.
Låt arbetsdagarna fyllas med levande sångers brus.
Och gör våra ringa kroppar, o Gud, till ditt tempelhus.

När öden och tider väller som strömmande vattendrag,
du binder släkte till släkte så stilla som dag till dag.
Ack, låt oss få ge och skapa, o Gud, efter ditt behag.

Som lågan slår upp ur veden och vetekornet får gro,
så låt ur vår kärlek stiga en ärlig och kristen tro
och låt oss i dina gårdar en gång tillsamman bo.

 

Nr 83 i Svenska psalmboken

 

 


Ingegerd