OM JAG VERKLIGEN BRYDDE MIG OM DIG

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag se dig i ögonen när du talar till mig,
skulle jag tänka på vad du säger snarare än vad jag ska säga när du har slutat,
skulle jag höra dina känslor tillsammans med dina ord.

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag lyssna utan att försvara mig,
skulle jag höra utan att bestämma om du har rätt eller fel,
skulle jag fråga dig varför och inte bara hur och när och var.

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag släppa in dig bakom mitt yttre,
skulle jag berätta för dig vad jag hoppas, drömmer, fruktar, lider av,
skulle jag berätta när jag gjorde bort mig och när det gick bra.

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag skratta med dig men inte åt dig,
skulle jag tala med dig men inte till dig
och
jag skulle veta när det är tid att vara tyst.

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag inte klättra över dina murar,
skulle jag vänta utanför tills du släpper in mig genom porten,
skulle jag inte låsa upp dina hemligheter,
skulle jag vänta tills du gav mig nyckeln.

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag älska dig i alla fall
men
jag skulle be om det bästa du kan ge och försiktigt dra det fram ur dig.

Om jag verkligen brydde mig om dig
skulle jag lägga handboken åt sidan
och lämna mina lösningar hemma.
Förställningarna skulle upphöra, vi skulle vara oss själva

Rut Senter

Ur Tidningen "Rädda livet"
Cancerfonden


INGEGERD