symbol
Almanackan
Den tjugotredje timmen
dikt av Peter Halldorff

Almanackan är min vägvisare
mig kan ingen styra
den låter mig gå på många möten
den för mig till sammanträden 
där jag finner inspiration
den befriar mig från lättja
den leder mig på nyttiga vägar
för sina bokningars skull.
Om jag än hamnar i semesterns hotfulla vakuum
fruktar jag inte sysslolösheten
ty almanackans närvaro ger mig arbete och samvetsro.
Den bereder för mig en plats i allas åsyn
den fyller mitt huvud med ideer 
och låter min dag flöda över
Framgång allenast och resultat 
skall följa mig i alla mina livsdagar
och jag skall aldrig behöva vila 
från almanackans utmaningar
någonsin.
 

symbol

Gud hjälp mig att vända om från min falska skenvärld till verkligheten själv.
Fräls mig från kulten av det synliga och drabba mig med den hemlighet som är Du.

 

Peter Halldorff


TILLÄGG augusti 2012
Dikten tog tag i mig 1999 men tankegångarna är minst lika gångbara nu då almanackan finns i mobiltelefonen som inte lämnar oss varken dag eller natt.

 

Ingegerd