Vid årsskiftet

Nu kommer kväll med vilans bud,
Och bördan lägges av.
Nu vill jag tacka dig, min Gud,
För allt vad året gav:
För hus och hem och dagligt bröd,
För jordelivets id,
För tröst i nöd, för liv i död,
För himmelrikets frid.

Och gryr för mig en morgondag
Så är den dagen din;
Så är din vilja all min lag,
Och all din kärlek min.

Så står jag här i Jesu namn,
Jag lever på ditt bud;
Jag går emot din öppna famn,
min Fader och min Gud

 

Nathanael Beskow 1923

 

Musik: © Torgil Ståhle, 1946

email
Ingegerd
  INDEX