LAGOM

En grå liten fågel brast ut i ett hejdlöst jubel,
vild av lycka över att få leva under öppen himmel,
och färgade skyn med en blodröd, pärlande drill.
Då spände den förnumstige
och ordensprydde domherren,
en av de aderton i fåglarnas akademi,
ut sitt bukiga bröst
och dekreterade: Så får det inte sjungas!
Stäm ned tonen! Inga våldsamheter!
Lugn, behärskning, lagom.

gulkedja

Ett ensamt litet ljus flammade upp i en farlig låga,
hett av iver att brinna ned
i Hans tjänst som tände det.
Då kom mannen med ljussaxen,
den allestädes närvarande elddämparen,
han som inte kan lida en låga på egen hand,
ett obändigt sken.
Ett ensamt ljus har vågat brinna för våldsamt.
Det måste tuktas. Ingen oro i ljusraderna!
Observera! Lagstadgad två centimeters låga!
Lugn, behärskning, lagom.

gulkedja

Slå vakt vid din värdiga sångskola
och tänd din ömkliga sparlåga, herr Lagom!
Vrid på din omhuldade,
tempererade husbehovsvärme
- rumstemperatur aderton grader Celsius
enligt kontrakt -
och sköt samvetsgrant din ljussnopparsyssla!
Du skall få en hederlig begravning,
och på din gravsten skall huggas in i kall granit:
Här Hvilar Riddaren af
"Å ena sidan men å andra sidan".
När han lefde, lefde han aldrig.
(Nils Bolander)

 

guldstjarna

Du skall inte tro att du är något!
Du skall VETA det!
Du är värdefull för Gud!

Musiken är Ingemar Olssons sång Du vet väl om att Du är värdefull

Ingemar Olsson hemsida

Jag är bara en    Värdefull!    Må du få lagom av allt

Dikter

find me
Ingegerd