Om din kyrka stänger sina portar, Gud,
För att ostörd lyss till sång och böners ljud,
Grip och väck och lär oss att förstå och se:
I den värld vi undflyr skall din vilja ske

Har vårt hjärta svävat i en hög koral
Ovan världens hunger, tårar, blod och kval,
Tvinga du vår gudstjänst ner på nödens jord.
Följ oss ut i gärning långt från tomma ord.

Herre, om vi offrar pengar, kraft och tid
För att rädda skenet och få samvetsfrid,
Lär oss ge för intet på ditt eget sätt.
Du som dog på korset lär oss leva rätt

F. Pratt Green
Sv. Britt G Hallqvist. 

star