symbol
Det var bara tokar och dårar --
av Nils Ferlin.
Det var bara tokar och dårar
som lyssnade på dig först. 
Det var slavar och skökor och ogärningsmän
men då var ditt rike som störst.

Det var bara enkla själar
och själar på undantag.
Sen byggdes det katedraler 
och kyrkor av alla de slag.

Och påvar det kom och präster
som tvistade om vart ord 
du fällt på din korta vandring
på denna bullrande jord.

Men tokar det var och dårar
som lyssnade på dig först. 
Det var innan ditt rike blev kartlagt
och då var ditt rike störst.


symbolbeskydd
ugglemor