Midi Music: Ave Maria - Bach/GounodUppdat. 2018

vaffla vaffla vaffla vaffla vaffla

Vårfrudagen
. Kyrkan har troligen firat bebådelsedagen sedan 400-talet. Marie Bebådelsedag firas rätteligen den 25 mars, nio månader för jul. Varje kvinna som har fött barn förstår varför. Förr kallades Jesu mor Maria också för "Vår fru" och den dag som är hennes speciella firningsdag blev sålunda "Vårfrudagen". Om man säger detta fort kan det låta som "våffeldag" och så har det blivit i folktraditionen. Man äter våfflor med grädde och sylt för att fira Marie bebådelsedag.
I kyrkan firas Marie Bebådelsedag numera på en söndag i slutet av mars. I år 2018 firar vi Marie bebådelsedag i kyrkan söndagen den 18 mars.

Men fram t.o.m. 1953 firades Vårfrudagen alltid som helgdag den 25 mars. I mitten av 1900-talet tyckte många att det var besvärligt med en helgdag mitt i veckan och det kom motioner till riksdagen om en förändring. Fr.o.m. 1954 firas jungfru Marie bebådelsedag i kyrkoåret på närmaste söndag, en söndag under tiden 22-28 mars. Om denna söndag är palmsöndagen eller påskdagen flyttas jungfru Marie bebådelsedag till söndagen närmast före palmsöndagen.
I Kyrkans år hamnar man ibland långt från den "rätta" dagen. Men de gamla folkliga traditionerna som är knutna till Vårfrudagen låter sig nog inte påverkas av ett riksdagsbeslut för drygt femtio år sedan.
Det folkliga firandet av vårfrudagen ligger kvar den 25 mars. Dagen markerar slutet på vintern och början på våren. En del traditioner från det gamla bondesamhället som har att göra med olika sysslors början och slut har därför knutits till denna dag - i norr skulle t.ex. timmerkörningen vara klar och i söder skulle man ha tröskat färdigt.
Denna dag är också knuten till många gamla seder som har med våren och vårdagjämningen att göra. Min mamma brukade tala om att nu kan vi "kura skymning". I syd- och västsverige sa man att "Tranan bär ljus i säng".
tranljus

Troligen härrör sig detta talesätt från att tranorna kommer tillbaka efter flyttningen vid vårfrudagstid eller vårdagsjämningstid, och i och med detta har den ljusare årstiden inträtt och man kunde gå och lägga sig medan det ännu var ljust. Det gällde väl fr a barnen, dem kunde de köra i säng så tidigt att det ännu var ljust fr o m vårdagsjämningstid....

trana

En trana som avbildas stående på ett ben med en sten i ena foten är en symbol för vaksamhet. Om tranan tappar stenen så att den faller på den andra foten vaknar hon. Marie bebådelsedag handlar också om uppmärksamhet och förväntan. Dagen infaller då vi inte längre behöver tända lampor tidigt på eftermiddagen, men än får vi vänta på våren. Vi är inne i fastetiden, den tid då vi förbereder oss inför påsken, även om just Marie bebådelsedag är en glädjedag som bryter fastan. Nu ser vi framåt. Vi uppmärksammar alla vårtecken - återvändande flyttfåglar, de första blommande lökarna, de allt ljusare kvällarna. Vårens tecken överensstämmer med påskens budskap om seger över döden.
I boken "Tradition och liv" läser jag:
Att bebådelsedagen hamnade på den 25 mars beror på att man för mycket länge sedan trodde att världen skapades vid den tid då vårdagjämningen sedan kom att infalla. När fullkomlighetens Gud skapade världen var dag och natt lika långa. Eftersom Gud är fullkomlig måste också världens nyskapelse genom Jesus Kristus påbörjas samma datum. En fullkomlig Gud skulle inte låta den gamla världen sluta med ett ofullkomligt år. Men Jesu liv började ju inte med födelsen utan med tillblivelsen i Maria. Alltså måste bebådelsedagen vara på skapelsedagen 25 mars. På bebådelsedagen räknar vi nio månader till jul, och det är bebådelsedagens plats som är orsaken till att julen kommit att firas nio månader senare.

 

Marie Bebådelsedag

Årets bibeltexter finns på denna sida
tulpaner

Marias lovsång:

Då sade Maria:
"Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid."

Luk 1:46-56

tulpaner

TANKAR

Barn berör oss
och det som har med dem att göra.
Att vara barn.
Att vara rädd för att bli gravid.
Att längta efter att bli med barn.
Att få missfall.
Att göra abort.
Att mista ett barn.
Att föda barn.
Att adoptera.

Gud kommer oss nära i ett litet barn.
och berör oss.

Gud utväljer Maria som hon är.
Maria svarar ja utan förbehåll.
Hennes stora mage blir ett synligt evangelium.
Gud ger oss uppgifter och vi växer med förtroendet.
Maria är en förebild för oss alla.

GUD
ge oss mod att vara närvarande i det oväntade,
när det är där du behöver oss.
AMEN

Ur Dagboken med kyrkoalmanacka 2000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Index helgsidorna

Källor:
Bibel 2000
mina dagböcker
"Tradition och liv" av Martin Modéus, mm

Ingegerd