Update April 2019
Lidandet har ingen mening i sig.
Men det kan leda till någonting.
Det är ett fattigdomsbevis att lidande inte får förekomma.
Kristus har besegrat död och lidande

läs 1 Kor 15

uppståndelsekors

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta
och lita inte till eget förstånd.
Tänk på honom var du än går,
så skall han jämna vägen för dig.
Ordspråksboken 3:5-6

    uppståndelsekors

Kristus går med alla dagar,
i det ljusa och det mörka,
i fest och vardag,
också när vi inte kan känna att det är så.
Gud behöver oss i kampen för sitt rike,
både när vi är trygga i vår tro
och när vi tvivlar

Kerstin Hesslefors Persson  • Påsksidorna - index
  • Passionsveckan

  • Bibeltexter från påskcykeln
    samt tillhörande böner

    Påsktiden i kyrkåret sträcker sig från påsk till pingst