tulpan Helena www.graphicgarden.com

Midimusic "Messiah"
Jublet stiger till Fadern, Sonen och den Helige Ande

 

Du sänder din Ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.
Ps 147:18

Pingsten avslutar påskcykeln i kyrkoåret.

firas 2018 19-21 maj

Bibeltexter för pingsten
Det grekiska ordet pentekosté som i svenskan blivit pingst var från början namnet på hela påskcykeln, den femtio dagar långa perioden mellan påsk och pingst. Ordet betyder "den femtionde". Pingsten har varit en självständig högtid i kyrkan ända sedan 200-talet.
I och med pingsten avslutas påsktiden. Påsken, kyrkans största högtid, firas under åtta veckor. Jesus har avslutat sitt jordiska liv och nu är det kyrkans uppgift att berätta om vad Jesus gjort, och att lära oss hur vi ska leva efter hans föredöme. Pingsten den heliga Andens högtid, berättar om hur Gud finns mitt ibland oss och inom oss. Den heliga Anden är Guds osynliga närvaro här på jorden bland oss människor.
Pingstens och den heliga Andens liturgiska färg är röd - detta symboliserar de eldslågor som syntes över lärjungarna huvuden då de tog emot Anden.

pingstsymbol
Symbolen för den helige Ande är en stiliserad duva.
Denna är åtföljd av 12 tungor av eld, en för var och en av lärjungarna.

Pingsten är "kyrkans födelsedag." Den heliga Anden kommer och är närvarande i kyrkan och i de gåvor som kyrkan förmedlar till människorna.
  •  ORDET
  •  DOPET
  •  NATTVARDEN
Ordet är budskapet om Gud i Bibeln. Dopet är det kristna livets början. I nattvarden får vi möta Herren.
Anden är Hjälparen som ger kraft och tröst genom livet, så att vi orkar vara människor som kan leva nära Gud.

Kyrkan är ingen organisation. Den är en levande organism bestående av människor. En bild av denna organism kan vi uppleva vid altarringen, den halvcirkel i vår kyrkobyggnad som fortsätter på andra sidan altaret i den himmelska världen där vi firar tillsammans med alla dem som gått före oss in i Guds evighet.
I organismen kyrkan har alla delar en funktion. Alla har ansvar för att se varandra, uppmuntra varandra och dela varandras glädje och sorg.

Pingsten är de vita klädernas tid. Barnens dopdräkt, konfirmandernas vita kåpor och brudklänningen förknippas av många med denna högtid.

Blås på mig, skaparvind,
eviga andedräkt,
så att till kropp och själ jag blir renad, hel och läkt.
Gud sänder Anden ut.
jorden förnyas då.
Låt också genom mig idag, Herre, din livsström gå.
Stridiga viljor bryts,
söndrar och river ner.
Rakt genom allting, ont och gott, Gud, låt din vilja ske.
Blås på mig, skaparvind,
eviga andedräkt.
Död finns ej då. Ur stoft till liv skall jag av dig bli väckt

(Anders Frostensson)niouddad stjärna

Annandag pingst talar om Andens vind över världen. Dagen symboliseras av en nio-uddad stjärna, Anden och dess frukter.
I Galaterbrevet nämnes dessa:
Kärlek, glädje, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.
Annandag pingst kan firas i kyrkan oberoende om den är allmän fridag eller ej.

Det är liv i den blommande päronkvisten.
Det finns kraft i fågelsången.
Det är glädje i sången.
Det är glöd i kamplusten
Pingsten handlar om energi

Kerstin Hesslefors Persson

vita blommor

 

Kom, Heliga Ande, med din stormvind.
Överraska oss i det trygga och invanda livet.
Kom heliga Ande, med din kärleksbris.
Blås bort orons och misstrons tankar.
Kom heliga Ande, med din energi.
Väck i oss en hunger efter sanning och rättfärdighet.

Bönboken

vita blommor

Dagar vi firar|| Pingsttraditioner
Texter pingstdagen||Texter annandag pingst

Made by Ingegerd