Last changes: 5 July 2006

County Flowers in Sweden
Sweden - the counties fjallsippa Lappland
Lappland - fjällsippa
(Dryas octopetala)
brunkulla Jämtland
Jämtland - brunkulla
(Gymnadenia nigra)
mosippa Härjedalen
Härjedalen - mosippa
(Pulsatilla vernalis)
Ängsklocka  Dalarna
Dalarna - ängsklocka
(Campanula patula)
skogsstjärna Värmland
Värmland - skogsstjärna
(Trientalis europaea)
mistel Västmanland
Västmanland - mistel
(Viscum album)
Förgätmigej Dalsland
Dalsland - äkta förgätmigej
(Myosotis scorpioides)
gullviva  Närke
Närke - gullviva
(Primula veris)
kaprifol Bohuslän
Bohuslän - vildkaprifol
(Lonicera periclymenum)
ljung Västergötland
Västergötland - ljung
(Calluna vulgaris)
ginst Halland Halland - hårginst
(Genista pilosa)
prastkrage Skåne Skåne - prästkrage
(Leucanthemum vulgare)
åkerbär  Norrbotten
Norrbotten - åkerbär
(Rubus arcticus)
Kung Karls spira Västerbotten
Västerbotten - kung Karls spira
(Pedicularis sceptrum-carolinum)
styvmorsviol Ångermanland
Ångermanland - styvmorsviol
(Viola tricolor)
gran Medelpad
Medelpad - gran
(Picea abies)
lin Hälsingland
Hälsingland - lin
(Linum usitatissimum)
liljekonvalj Gästrikland
Gästrikland - liljekonvalj
(Convallaria majalis)
kungsängslilja Uppland
Uppland - kungsängslilja
(Fritillaria meleagris)
näckros Södermanland
Södermanland - vit näckros
(Nymphaea alba)
blåklint Östergötland
Östergötland - blåklint
(Centaurea cyanus)
linnea Småland
Småland - linnea
(Linnaea borealis)
solvända Öland
Öland - ölandssolvända
(Helianthemum oelandicum)
ek Blekinge
Blekinge - ek
(Quercus robur)
murgröna-Gotland
Gotland - murgröna
(Hedera helix)


Photographs by Ingegerd and many others.

Music: Swedish folk song "Uti vår hage där växa blå bär"


Ingegerd