Senast ändrad: JANUARI 2014

Här är mitt länkregister över "Medmänskliga sidor" på internet
Kanske det är någon du inte har tidigare?

Globalportalen är en webbplats för dig som vill veta mer om globala sammanhang, utvecklingsfrågor och bistånd
www.globalportalen.org

några svenska hjälporganisationer

Riksföreningen Autism hemsida om funktionshinder
www.autism.se/

Amnesty International on-line
www.amnesty.org/
Amnesty International Svenska Sektionen
http://www.amnesty.se/

LionNet Sweden
www.lions.se/

Världens barn
www.svt.se/varldensbarn

Välkommen till Svenska Röda Korset
www.redcross.se/
Noaks Ark
www.noaksark.redcross.se/

Välkommen till IM!
www.manniskohjalp.se/

Erikshjälpen www.erikshjalpen.se

Rädda Barnen
www.rb.se

Organisationen ECPAT - en angelägen organisation
www.ecpat.net/

BRIS - barnens rätt i samhället
www.bris.se

World Childhood Foundation
www.childhood.org

Svenska Unicef
www.unicef.se

International Fellowship of Reconciliation
www.ifor.org/

Rättvisemärkt
www.rattvisemarkt.se/

Svenska kyrkans internationella arbete ACT ALLIANCE

Diakonia
www.diakonia.se/

SVENSKA KYRKANS HEMSIDOR
www.svenskakyrkan.se

S:t Davidsgården i Rättvik
www.berget.se/st.htm

Svenska Bibelsällskapet
www.bibelsallskapet.se


Index

Gjord 2 juli 1999, uppdat.januari 2014 av Ingegerd