E L D E N

Må elden vara i våra tankar
för att göra dem sanna, goda och rättvisa.
Må den beskydda oss från det onda.

gulkedja

Må elden vara i våra ögon!
Må den öppna våra ögon för att se
det som är gott i livet.

gulkedja

Må elden vara på våra läppar
så att vi talar sanning och vänliga ord
så att vi kan tjäna och uppmuntra andra

gulkedja

Må elden vara i våra öron!
Vi ber att vi må höra med vårt djupaste lyssnande
så att vi kan urskilja vattnets flöde,
skapelsen och drömmarna

gulkedja

Må elden vara i våra armar och händer
så att vi kan sprida kärlek

gulkedja

Må elden vara i hela vårt väsen
i våra ben och fötter
så att vi kan vandra på jorden i vördnad och omtanke
på godhetens och sanningens vägar
och aldrig avvika från det som är sant.

gulkedja

En 40000 år gammal aboriginsk bön
fritt översatt av Susannah Gottfarb

Från SvD söndag 24 september 2000

index

Ingegerd