Klicka här för "Morning Glory" av Enya
musicspeaker

Skapelsens väv

Du alltets Skapare - -

du skapade en vävnad - hel och obefläckad
alla trådarna i din väv löpte jämnt och fint ihop till en vävnad
av sammanhang, beroende, jämvikt, rättvisa.
När vi människor utnyttjar din skapelse
och försöker lägga alltmera under oss
är det är inte bara de närmaste trådarna som påverkas.
Hela väven påverkas.
Hållfastheten försämras.
Väven blir ojämn.
Den blir svagare och går sönder.
Helheten är förstörd.

Vi är satta att vårda skapelsen,
att bruka skapelsen
men inte att förbruka den.

Skapare - -
det pågår en ständig kamp
för att din plan med skapelsen ska bestå,
för att de onda krafterna i tillvaron
och i människan inte ska ta över.

Herre, förbarma dig över din mänsklighet, förbarma dig över oss människor, denna din ofullkomliga skapelse, vi som gång på gång sviker din plan med det som du har skapat för allt som lever och för alla människors skull.
Herre, förbarma dig!

Inspiration: Stefan Edman

 

Livets väv

Hem

 

Tack till Mari-Ann som hittat denna vackra grafik!
Hon finns inte bland oss levande längre men lever i mitt minne

Foto från Webshots

Grafik från: Moon And Back Graphics