Millenniepsalm av Jonas Jonsson

Innan gryningen

av Ylva Eggehorn

Millenniepsalm

 

Så kom du då till slut, du var en främling,
en mytgestalt som jag hört talas om.
Så många hade målat dina bilder
men det var bortom bilderna du kom
Vi trodde du var användbar, till salu,
vi skrev ditt namn på våra stridsbanér,
vi byggde katedraler högt mot himlen
men du gick hela tiden längre ner.

Du är ett barn som ligger på ett jordgolv
du fryser om vi inte griper in.
Du rör vid kroppar, hatar orättvisor,
du bjuder älskande på moget vin.
Du stiger ut ur alla tomma gravar
du är en vind som säger: det blir vår!
Du kommer som en flykting över bergen
du följer oss dit ingen annan når.

Du är den sång om livet som jag glömde
den sanning jag förrådde dag för dag.
Jag svek mig själv; den spegel som jag gömde
bär dina bråddjup, dina anletsdrag.
Kom närmare. Bli kvar hos mig. Det mörknar
och kanske ljusnar det på nytt igen.
Ditt liv ska bära mig; jag hör en koltrast
som sjunger timman innan gryningen.

koltrast Milleniepsalmen "Innan gryningen" är beställd av SKS

oar

Milenniepsalm

av Jonas Jonsson

Melodi: Psalm 34: Vänligt över jorden glänser

Genom sekler, år och dagar
under välgång, kamp och nöd
Gud gav kraft åt gångna släkten,
nådens ord och livets bröd.
Kristus leder än och tröstar
när han vid vår sida går
trofast sedan tusen år.

Gud som satte tidens gränser,
vinter, sommar, höst och vår,
och som skilde ljus från mörker,
har långt mer i sitt förråd.
Ord som skapat hav och stjärnor
talar frihet, väcker hopp,
genomströmmar själ och kropp.

Vi vill sjunga livets lovsång
till en Gud så full av nåd.
Medan dagen ännu varar
vill vi söka Andens råd.
Kristus kommer oss till mötes
till vår frälsning, världens dom.
Kom, vår Herre, Kristus, kom!

Träd har åldrats, dött och multnat,
skönhet trampats ner i dyn.
Rikedom och makt och kunskap
har förskingrats för vår syn.
Korn som myllats ner i jorden
har gett hundrafalt igen.
Kristi rike varar än


starDiktregistret starIndex

email
Ingegerd