November 2013Advent i musikens Budapest

med

Favorit Kultur- och temaresor

November 2013

Hjältarnas torg
Hjältarnas torg och nationalmuseet.
The square of the Heroes. Fine Arts Museum in the background
War and Peace
Statyerna krig och fred. Stadsparken i bakgrunden.
War and peace. In the background the Town Garden Park.
Konungarna
Fem av de kungar som förevigats i monumentet.
Five kings - St Istvan (Stephan) the first king - to the left.
Pestmonumentet
Framför Matteuskyrkan på slottsberget i Buda står pestkolonnen som uppfördes som tack för att staden skonades för pest 1709, prydd med många symboler.
The Baroque Trinity Statue in the centre of the square was erected by the citizens in the eighteenth century in thanksgiving for their escape from the plague.
Kyrktaket
Matteuskyrkan (St Mátyãs) har i likhet med några andra byggnader i Budapest tak med färgade kakelplattor. Jag har manipulerat mitt foto.
The tiled roof of Matthias Church in old town, Buda.
Fiskarbastionen
I bakgrunden Fiskarbastionen, till vänster Matteuskyrkan.
The Fishermen Bastion in the fond.
Interior St Mátyãs
Interiören i Matteuskyrkan är bysantinskt inspirerad
Interior Matthias Church
view towards Danube and Pest
Utsikten från Fiskarbastionen mot stadsdelen Pest som ligger på andra sidan av Donau.
View towards Pest from the Fishermen Bastion
Interior Opera House
En trappuppgång i operahuset i Budapest.
Interior Budapest Opera House

next page

dagbok

INDEX Photo & Design Ingegerd