Hebridean and Scotland Pictures

May 2003

trift Armeria Maritima

Trift - Armeria Maritima

Bellis Perennis

Tusensköna - Bellis Perennis

Habost 2003-05-24

Bystugan i Habost där vi fick te med sandwich och kakor.
De grå husen i byarna hade ofta en färgglad dörr, röd, blå, grön, gul, chokladbrun.


The community house in Habost where we had a very nice tea.
The grey houses in the villages often had the door and the window frames painted in bright colours, red, green, blue, yellow or chocolate brown.

Habost 2003-05-24

En gammal sjöman kom fram och ville språka med främlingarna från Sverige

An old sailor came for a chat with the Swedish guests.

Habost 2003-05-24

En typisk gård i en by på nordvästra Lewis med den mossbelupna ruinen av det gamla blackhouse vid sidan

A typical house in a village of northwestern Lewis with the ruins of the old blackhouse at side.

Nästa bildsida/Next page

Tillbaka till svenska dagboken   Back to English diary


© Ingegerd