Hebridean and Scotland Pictures

May 2003

Walkers

I Aberlour ligger Walkers där man bakar kex och kakor som exporteras över hela världen.

Walkers in Aberlour is making shortbread for export to many countries.

customers

Kundbutiken vid Walkers fick många kunder på en gång.

Customers from the shortbread shop.

River Bruar

River Bruar

Tillbaka/Back

Tillbaka till svenska dagboken   Back to English diary


© Ingegerd