No right click

 

 

Välkommen till Skogskyrkogårdarna

i finnmarken i Los-Hamra församling
Reseguiden Skogskyrkogårdarna i finnmarken - Los-Hamra församling


Gör gärna en utflykt och besök dem. Vägarna är normalt farbara för bil från mitten av maj om man har för avsikt att se alla i denna reseguide presenterade platser. Kyrkogårdar och begravningsplatser ger oss en inblick i vår kulturmiljö och historia i både dåtid och nutid, och får oss kanske också att sia om framtiden. Intresse finns att besöka dessa platser och intresse finns för deras historia. Önskar man fördjupa sig i sammanhanget får man också en inblick i hur livet tedde sig i finnmarken förr i tiden. Kontakta pastorsexpeditionen om du är intresserad av guiden.
 
Den nyskrivna guiden förmedlas genom pastorsexpeditionen i Färila
Här nedan återfinner du den gamla hemsidan som tar upp ämnet våra skogskyrkogårdar

Skogskyrkogårdarna i Hamra

Bilder från våra unika kyrkogårdar är hämtade från pappersupplagan av Tornugglan i annonsbladet MellanLjusningens sommarnummer 2000
Fotograf är Marianne Almeflo ©

Gör en utflykt i sommar och besök några av våra fina skogskyrkogårdar
I protokoll från besiktning av några av platserna kan läsas följande:
"Dessa kyrkogårdar är följande:De besökta begravningsplatserna är mycket speciella till sin karaktär. De är typiska för finnmarkens särskilda förhållanden och präglas alla av den omgivande naturen och en enkelhet. Det man försökt skapa hos många moderna skogskyrkogårdar har dessa små begravningsplater mitt inne i milsvisa skogar alldeles naturligt.
Samtliga besitter ett högt kulturhistoriskt värde som företeelse och är ovärderliga för den lokala historien."


Protokollet fortsätter med att påpeka att "dessa platser i befintligt skick har alla de kvaliteter man söker hos en minneslund." Man påpekar också att "platsens skönhet ska bevaras".

Ur ett tidningsurklipp från 1985 kan vi citera följande:
en del av det unika med flera av de gamla begravningsplatserna är att de kommit i bruk utan att det funnits kyrka eller kapell i dess närhet. Här har jordfästningar ägt rum under bar himmel. Stora avstånd i mer eller mindre väglöst land är den alltigenom troliga förklaringen till att vi begåvats med dessa i sitt slag unika begravningsplatser.

Vill du besöka alla begravningsplatserna på en gång behövs en heldag med mycket matsäck eftersom avstånden är stora och serveringarna få. Dela gärna upp det på flera tillfällen. Ta tid på dej att på varje ställe känna in platsens särdrag och historiens vingslag...

Hamra gamla begravningsplats
Hamra begravningsplats
Detta är den äldsta begravningsplatsen och var tänkt som "tillfällig" men blev fast begravningsplats 1817. Den är belägen några hundra meter nordväst om Hamra kyrka. Från korsningen nere i byn går en stig upp till den gamla begravningsplatsen.
En bred stenmur, nästan helt mossbevuxen, omgärdar platsen. Muren fortsätter åt öster mot ett stenröse där ett kapell/bönhus tidigare låg. På platsen sinns ett säreget smideskors med påskriften EPS 1824. Senaste gravsättning 1860.
Informationstavla finns med uppgifter om begravningsplatsen. "Orörd" -gräset vildvuxet men buskar borttagna, några mindre rönnar vid muren.
tillägg 2004 Klicka för ännu en bild från Hamra gamla begravningsplats

backa

Sandsjo
Sandsjö begravningsplats.
Kyrkogård mitt i byn.
Användes flitigt fram till 1940-talet men sen sparsamt. Stort kors, gravsten från 1991 till vänster om korset.backa

Björkberg
Björkberg begravningsplats
Belägen c:a 100 m nordväst om vägkorset i Björkberg, på södra sidan av vägen. Invigdes 1860. För två år sedan kom korset på plats "som ett tecken på vördnad för de generationer som arbetat och slitit och gravsatts här och på andra ställen."
Ett fint ställe dit man kommer via en klippt gräsklädd uppförsbacke omgiven av träd. Från vägen ser man både korset på järngrinden och och stora korset uppe på begravningsplatsen. Platsen är omgärdad av staket.
backa

Rullbo
Rullbo begravningsplats
Begravningsplasen ligger strax öster om Rullbo, på norra sidan om vägen till Los.
En brant trappa följd av en stig leder upp till det bruna staketet. Första gravsättning 1865, Måns Jonsson. Sista gravsättning 1946, Olof Skaaret. Vi noterade flertalet barngravar.backa

Råberget
Råbergets begravningsplats.
Belägen på Råbergets östra sluttning c:a 2,5 km öster om riksväg 81 mellan Noppikoski och Västbacka.
En fin begravningplats mitt i skogen, omgärdad av ett vitt staket med stenstolpar och vita trägrindar. Stort vitmålat träkors på östra sidan. Rester av bebyggelse finns kvar i närheten. Det finns ett trettiotal gravkullar enligt tidigare besiktning. Vi fann 18 kullar bevuxna med lingonris och mossa och tolv övriga gravplatser. Senaste gravsättning 1990.
Foto från 2004

backa

Älvho
Älvho begravningsplats
belägen i närheten av vägen.
Prydlig stenmur längs framkant och stenbyggda stolpar på var sida om den vita trägrinden med det delade korset och "sol med strålar".Resten avbegravningsplatsen omgärdas av ett vitt trästaket. Senaste gravsättning 1997.backa

Finnberget
Finnbergets begravningsplats
ligger c:a 25 km från Noppikoski nära gränsen mot Kopparbergs län, c:a 18 km från Älvho. Den högt belägna begravningsplatsen använd sedan 1825.
Mycket vackert belägen på toppen av berget på mer än 600 m s höjd över havet med vid och fin utsikt åt flera håll. Begravningsplatsen ligger på höjden ovanför den plats där bebyggelsen tidigare fanns. Stenstolpar i hörnen som enligt någons minnesbild eventuellt tidigare varit sammanfogade med kätting. En större slät sten med text finns i mitten: Finnbergets begravningsplats 1931. Några förväxta prydnadsträd, typ silvergran, finns planterade innanför stenstolparna. Stenmurar och rösen visar att marken omkring är röjd på sten. En välgjord stenkällare byggd av mindre stenar finns kvar.
Extra intressant att besöka eftersom det på tavlor finns mycket information om platsen och dess invånare.
Tillägg 2004
Klicka för mera bilder
Finnbergets begravningsplats 2004 då granarna blivit större
Texten om Finnberget
Utsikt från Finnberget

backa

Artikeln skriven för Tornugglan juni 2000 av Marianne Almeflo foto
Tillägg foto Ingegerd Ivarsson 2004

Tillbaka

Uppdat. 2012-06-24