Musiken är psalm 191 i Svenska psalmboken
Denna psalm associeras traditionellt med Världsböndagen.
Psalmtexten på engelska

Världsböndagen

Kvinnornas internationella böndag
wdpcross

Världsböndagen 2020 firas första fredagen i mars, detta år med temat "Stig upp, ta din bädd och gå!".
Programmet är gjort av kvinnor i Zimbabwe.

logo WDP

Två år i förväg sänds programmet för Världsböndagen till kansliet i New York från det skrivande landet. I år 2020 är det alltså Zimbabwe som står bakom. Den internationella exekutivkommittén studerar det och finputsar det och i mitten av augusti - 18 månader i förväg - skickas den slutliga engelska versionen till de nationella böndagskommittéerna för översättning. Det är alltid spännande läsning.

Från solens uppgång till dess nedgång
  • År 2020 från Zimbabwe "Rise! Take your mat" (”Stig upp, ta din bädd och gå!”)

Ansvarig för firandet av Världsböndagen i Sverige är Sverigens Ekumeniska Kvinnoråd - SEK

 

Psalmtext på engelska  |||   Världsböndagens idé   |||   Ljusnans pastorat

Sidan gjord av Ingegerd I.