Bilder till dagbok från vår resa till Forsvik augusti 2006 för den numera traditionella träffen
med Rolands gamla kamrater från scoutkåren i Uddevalla på 1940-talet.

Weekend in Forsvik

Augusti 2006

I Forsvik      Around Forsvik

 

Botten

Under pausen i teaterföreställningen kunde vi gå ner till bryggan. Det var en ljum och stilla kväll.
During the pause in the theater we walked down to the bridge at lake Botten.

Göta kanal

Kanalbåten "Juno" kommer till Forsvik på söndagsmorgonen. Slussen i Forsvik är den högsta i Göta kanal och den äldsta, öppnad 1813.
Det var slut på batteriet i min kamera så jag fick inte Kindbommarna på något foto.

The lock in Forsvik is the oldest lock in Göta Kanal - opened 1813. It is the highest too, 3,5 metres.

Missionskyrkan

Missionskyrkan i Forsvik där bröderna Kindbom hör hemma (?). Kindbommarna sjöng för kanalpassagerarna vid ankomsten på söndagsmorgonen. Detta har de gjort i snart 80 år.
Mission Church in Forsvik.

 

next

Svenska dagboken     English diary


Photo by © Ingegerd 2006