Pil Texter för askonsdagen 14 februari 2018

ormkors
18 februari 2018

Första söndagen i fastan

Prövningens stund


Text från GT 1 Mos 16:1-13

Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar, och en dag sade Saraj till Abram: "Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne." Abram samtyckte, och så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaan. Abram låg med Hagar, och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sade Saraj till Abram: "Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!" Abram svarade Saraj: "Du bestämmer själv över din slavflicka - gör vad du vill med henne!" Saraj bestraffade henne, men då rymde hon.
Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shur. "Hagar", sade han, "Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg?" Hon svarade: "Jag har rymt från min matmor Saraj." Då sade han till henne: "Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne." Och Herrens ängel sade: "Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem." Herrens ängel sade till henne:
"Du är havande och skall föda en son,
och du skall ge honom namnet Ismael,
ty Herren har hört din klagan.
Mer vildåsna än människa skall han vara,
han skall slåss mot alla och alla mot honom.
Öster om alla sina bröder skall han bo."
Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn: "Du är Seendets Gud." Ty hon tänkte: "Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv?"

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

star


Brevtext Hebr. 4:14-16

När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.
Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

star


EVANGELIET ENLIGT MATTEUS 4:1-11

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun."
Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten." Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov."
Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: "Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Då sade Jesus till honom: "Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka." Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

star

Veckans bibelord:
Jesus har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.
Hebr 4:15

star

Veckans bön

Gud
du vet vad prövning och utsatthet är
Ondskans alla ansikten har du sett.
Kom med din närhet och styrka
när vi är nära att svikta.
Ge oss mod och uthållighet.
Tack för att du inte lämnar oss ensamma.
Bevara våra hjärtan och tankar i dig.
I Jesu namn
AMEN

star

Veckans psaltarpsalm
Den som bor i den Högstes skydd
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: "Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på."

Han räddar dig från jägarens nät
och från den förhärjande pesen.
Han täcker dig med sina vingar,
under dem finner du tillflykt,
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.
Du behöver inte frukta nattens fasor
eller pilen som flyger om dagen,
inte pesten som smyger i dunklet
eller farsoten som härjar i middagshettan.
Tusen kan falla bredvid dig,
ja, tiotusen vid din sida,
men du skall inte drabbas.
Du skall själv få bevittna
hur de gudlösa får sitt straff.
Din tillflykt är Herren,
du har gjort den Högste till ditt värn.
Inget ont skall drabba dig,
ingen olycka komma nära ditt hus.
Han skall befalla sina änglar
att skydda dig var du än går.
De bär dig på sina händer,
så att du inte stöter foten mot någon sten.
Över lejon och ormar går du fram,
du trampar på vilddjur och drakar.

Han håller fast vid mig, och jag räddar honom,
jag skyddar honom, ty han känner mitt namn.
Han åkallar mig, och jag svarar honom,
jag är med honom i nöden,
jag befriar honom och ger honom ära.
Jag skall mätta honom med ett långt liv
och låta honom erfara min hjälp.

Psalt 91

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

En bön för idag  || En psalmvers för idag  || Världsböndagen
Pastoratssidan  || Nästa söndagUPP

Design Ingegerd I