altarcross

Askonsdagen

Fastans början
Bön och fasta

14 februari 2018


Profettext Jes. 58:4-9

Ni fastar under bråk och gräl
och skändliga slagsmål.
Som ni fastar i dag
blir inte er bön hörd i höjden.
Är det en sådan fasta jag vill se:
en dag då man späker sig,
hänger med huvudet som ett strå,
ligger i säck och aska?
Kallar du det fasta,
en dag som behagar Herren?
Nej, detta är den fasta jag vill se:
att du lossar orättfärdiga bojor,
sliter sönder okets rep,
befriar de förtryckta,
krossar alla ok.
Dela ditt bröd med den hungrige,
ge hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom,
vänd inte dina egna ryggen!
Då bryter gryningsljuset fram för dig,
och dina sår skall genast läkas.
Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.
Då skall Herren svara när du kallar,
när du ropar säger han: "Här är jag."

Om du gör slut på allt förtryck hos dig,
hot och hån och förtal,

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

star

Brevtext Jak 2:14-17

Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: "Gå i frid, håll er varma och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

star

Matteusevangeliet 6:16-18

När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

star

SAMLINGSBÖN

Gud,
led oss in i en rätt fasta.
Låt våra liv präglas
av solidaritet och generositet.
Hjälp oss att finna dig
i det oglamorösa,
i det som ingenting är,
i mörkret och övergivenheten,
i lidandet och döden.
Låt vår fasta föra oss till ett nytänkande
kring vår egen livsstil
så att vi delar med dem som ingenting har.
Med korset som tecknas med aska på vår panna
ber vi om fördjupning av våra liv.
I Jesu Kristi namn
AMEN
(ur Samlingsböner för kyrkoåret)

star

En psaltarpsalm för denna dag

Lycklig den vars brott har förlåtits
och vars synd har plånats ut!
Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren
och vars sinne är utan svek!
Så länge jag teg tynade jag bort.
Jag jämrade mig dagen lång,
dag och natt låg din hand tung på mig,
jag blev som en åker i sommarens torka.
Då erkände jag min synd för dig,
jag dolde inte min skuld.
Jag sade: Jag vill bekänna
mina brott för Herren.
Och du förlät min synd och skuld.
Psalt 32:1-5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Tankar kring askonsdagen ||  En bön för idag
Pastoratssidan


UPP

Design & background © Ingegerd