Texterna på Alla själars dag 3 november 2019

helgonsymbol

Alla helgons dag

2 november 2019

Helgonen


Text från GT: Jes. 60: 18-22
Man skall inte mer se våld i ditt land,
förtryck och förödelse inom dina gränser.
Dina murar skall du kalla "räddning", dina portar "lovsång".
Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen
och månen inte lysa dig med sitt sken.
Nej, Herren skall vara ditt eviga ljus,
din Gud skall vara din härlighet.
Din sol skall aldrig gå ner
och din måne aldrig avta,
ty Herren är ditt eviga ljus,
din sorgetid är förbi.
Alla i ditt folk skall vara rättfärdiga,
och de skall för evigt äga landet.
De är skott som jag har planterat,
jag har skapat dem för att visa min härlighet.
Av den minste blir det en skara på tusen,
den ringaste blir till ett mäktigt folk.
Jag, Herren, skall låta det ske snabbt,
när tiden är inne.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


2 ljus

Brevtext Hebr. 12:1-3

När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

2 ljus

EVANGELIET ENLIGT MATTEUS 5:13-16

Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

2 ljus

Dagens bön:
Gud
vi tackar dig för dem
som gått före oss i tron
och som genom sina liv och handlingar
visar oss vad det innebär att vara helgad.
Styrk vår tro
så att också vi
kan vara salt och ljus i världen.
Låt oss alla en gång få stämma in
i den stora lovsången inför din tron.
I Jesu Kristi namn
AMEN

2 ljusPsaltarpsalm

När Herren vände Sions öde,
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar.
Då sade man bland folken:
Herren har gjort stora ting med dem!
Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
Herre, vänd vårt öde,
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.
De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.

Psalt. 126

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

I am free
 ||  Om Alla själars dag  ||  Om Alla helgons dag

Wonderful promises
Texterna på Alla själars dag 3 november 2019UPP

Design Ingegerd