Texterna på Alla helgons dag 1 november 2014

fransk lilja

Söndagen efter alla helgons dag
Alla själars dag

5 november 2017

-Vårt evighetshopp-Text från GT: Josua 1: 10-11
Josua befallde då folkets förmän att gå runt i lägret och säga till folket: "Gör i ordning proviant! Om tre dagar skall ni gå över Jordan och komma till det land som Herren, er Gud, ger er och ta det i besittning."

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


IHS

Brevtext Hebr. 11:13-16

I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

IHS

EVANGELIET ENLIGT LUKAS 20:37-38

Att de döda uppstår har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

IHS

En bön idag:
Gud
du omsluter både levande och döda.
Inför dig lever alla.
Vi sätter vårt hopp till dig
och väntar på den dag
då vi ska möta dig ansikte mot ansikte.
Ge oss alla del av det liv som aldrig dör.
I den uppståndnes namn.
AMEN

IHSVeckans psaltarpsalm

Jag älskar Herren, ty han har hört
min bön om förskoning.
Han lyssnade till mig när jag ropade.
Dödens snaror omgav mig,
dödsrikets fasor nådde mig,
jag var i nöd och förtvivlan.
Jag åkallade Herren: Herre, rädda mitt liv!
Herren är nådig och rättfärdig,
vår Gud är barmhärtig.
Herren bevarar de oskyldiga,
jag var hjälplös, och han räddade mig.
Kom till ro, min själ,
Herren har varit god mot mig.
Han räddade mig från döden,
mitt öga från tårar,
min fot från att snava.
Jag får vandra inför Herren
i de levandes länder.

Psalt. 116:1-9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

En bön för idag ||  Dagens psalmvers. ||  O livets Gud, vi tackar Dig ||  Hösthelgen i svensk tradition
Pastoratssidan  ||  Nästa söndag


UPP

Design & background © Ingegerd