herdestav


Fjärde söndagen i påsktiden

Jubilate

22 april 2018

Vägen till livet


Text från profeten Jesaja 54:7-10

Ett kort ögonblick övergav jag dig,
men i stor kärlek tar jag dig åter.
Jag dolde mitt ansikte för dig
i häftig vrede ett ögonblick,
men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek,
säger din befriare, Herren.
Det är som på Noas tid,
då jag svor att Noas flod
aldrig mer skulle dränka jorden.
Så svär jag nu att inte mer vredgas
och inte mer rasa mot dig.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


tussilago

Text från brevet till Hebreerna 13:12-16

Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. [13] Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

tussilago

EVANGELIET ENLIGT JOHANNES 16:16-22

Det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.

Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta. En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen."
Då sade några av lärjungarna till varandra: "Vad menar han när han säger: 'En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen', och när han säger: 'Jag går till Fadern'?" De sade: "Vad menar han med 'en kort tid'? Vi förstår inte vad han säger."
Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: "Ni undrar varför jag sade: 'En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen'? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

tussilago

Dagens bön:
Gud
du är upphovet till vår lovsång till dig,
du är källan till vår glädje
över att vi får leva
tillsammans med dig och med varandra.
Vi söker din väg och din sanning
och sträcker oss efter den glädje
som inte kan tas ifrån oss.
I den uppståndnes namn.
AMEN

tussilagoVeckans psaltarpsalm


Halleluja!
Det är gott att sjunga vår Guds lov,
lovsång är skön och ljuvlig.
Herren bygger upp Jerusalem
och samlar det skingrade Israel.
Han ger läkedom åt de förtvivlade,
han helar deras sår.
Han bestämmer stjärnornas antal
och ger dem deras namn.
Vår Herre är stor,
hans kraft är väldig,
hans vishet är utan gräns.
Herren stöder de svaga,
de gudlösa slår han till marken.
Tacka Herren med sång,
lovsjung vår Gud till lyra.

Psalt. 147:1-7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

En bön för idag ||  Dagens psalmvers ||  Högtidsdagar i Sverige
Pastoratssidan  ||  Nästa söndagUPP

Design Ingegerd