Uppdat. 2018>

jordkors

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet

Den yttersta tiden
11 november 2018

Veckans bibelord:
Den som håller ut till slutet ska bli räddad.

Matt 24:13
ljus


Profettext Amos 4:12-13

Därför skall jag låta förbannelsen drabba dig, Israel,
jag skall göra detta med dig.
Därför, Israel, bered dig att möta din Gud!
Ty se:
Han som formar bergen och skapar vinden,
som förkunnar sina planer för människan,
som låter mörkret bli morgonrodnad
och går fram över jordens höjder -
Herren, härskarornas Gud, är hans namn.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

ljus

Brevtext 1 Joh. 2:28 - 3:3

Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst.

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

ljus

EVANGELIET ENLIGT MATTEUS 24:3-14

När Jesus satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: "Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?" Jesus svarade: "Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.
Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna. Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter skall framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

ljus

Dagens bön:

Evige Gud,
som håller vår tid i dina händer
och som är större än vad vi kan tänka.
Vi ber dig att bevara oss hos dig
Så att vår kärlek inte kallnar
och vårt hopp inte dör.
I Jesu namn
AMEN

ljus

Veckans psaltarpsalm

Herre, lär mig inse att jag skall dö
och hur få mina tillmätta dagar är,
inse att jag är förgänglig.
En handfull dagar är allt du ger mig,
för dig är min livstid ett intet.
Bara en vindfläkt är människan,
som en skuggbild vandrar hon kring.
Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar,
hon vet inte vems de en gång skall bli.

Herre, vad har jag då att hoppas på?
Mitt hopp står till dig.
Psalt 39:5-8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

En bön för idag ||  En lovsång
Ljusnans pastorat  ||  Nästa söndagUPP

Design Ingegerd