kyrkans  skepp

Tionde söndagen efter trefaldighet

20 augusti 2017

-Nådens gåvor-



Text från GT: Josua 24:16-18

Folket svarade: "Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud."

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


potentilla

Brevtext 1 Kor. 12:4-11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

potentilla

EVANGELIET ENLIGT LUKAS 9:46-48

De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor."

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

potentilla

En bön idag: Gud
vi tackar dig för vår församling.
Hjälp oss att se varandras gåvor och uppmuntra varandra.
När vi möter svårigheter,
ge oss då mod och uthållighet.
Låt oss leva nära dig,
vända mot hela skapelsen,
öppna för varandra.
I Jesu namn.
AMEN

potentilla



Veckans psaltarpsalm

Lovad vare Herren,
ty han har hört min bön.
Herren är min styrka, min sköld,
på honom förtröstar jag.
Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar,
hela min varelse tackar honom.
Herren är sitt folks styrka,
sin smordes tillflykt och räddning.
Rädda ditt folk
och välsigna din egendom.
Var deras herde, bär dem för evigt.

Psalt. 28:6-9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

En bön för idag ||  Dagens psalmvers. ||  Den andra väskan
Pastoratssidan ||  Nästa söndag


UPP

Design & background © Ingegerd