Februari 2019

ao-bok

Sexagesima
eller
reformationsdagen

24 februari 2019

Det levande ordet


Text från GT: Psaltaren 119:129-135

Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.
När dina ord öppnar sig ger de ljus,
åt de oerfarna ger de förstånd.
Jag lyssnar begärligt, med öppen mun,
ty jag längtar efter dina bud.
Vänd dig till mig och visa mig nåd,
som du gör med dem som älskar ditt namn.
Led mina steg, som du har lovat,
låt ingen ondska få makt över mig.
Befria mig från människors förtryck,
så att jag kan följa dina befallningar.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare
och lär mig dina stadgar.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


Brevtext Rom. 10:13-17

Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till vad vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

star

EVANGELIET ENLIGT JOHANNES 7:40-52

Några i hopen som hörde detta sade: "Han måste vara Profeten", och några sade: "Han är Messias." Men andra sade: "Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?" Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.
När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: "Varför har ni inte tagit hit honom?" De svarade: "Aldrig har någon människa talat som han." Då sade fariseerna till dem: "Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad." Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: "Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?" De svarade: "Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen."

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

star

Dagens bön:
Evige Gud
du livets Herre
tack för vardagens enkla ting:
för brödet, för jorden,
för vinden och vattnet,
och de enkla människorna,
de som speglar ljuset,
för musiken och tystnaden,
för rytmen och vilan,
tack för friden som kommer från dig,
tack för att du är oss så nära
i din Son Jesus Kristus.
AMEN

starVeckans psaltarpsalm

Herrens ord är att lita på,
han handlar alltid trofast.
Rätt och rättfärdighet älskar han,
Herrens kärlek fyller hela jorden.
Genom Herrens ord blev himlen till
och rymdens här på hans befallning.
Som i en lägel samlade han havet
och lade djupens vatten i säkert förvar.
Må hela jorden bäva inför Herren,
alla som bor där frukta honom.
Han talade och allt blev till,
han befallde och det skedde.

Psalt. 33:4-9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bry sig om ||  Tid att tro
Pastoratssidan  ||  Nästa söndagUPP

Design & background © Ingegerd