hand i hand världen över

21 söndagen efter trefaldighet

10 november 2019

Samhällsansvar


Text från GT: 5 Mos. 24:17-22

Du skall inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse, och en änkas kläder skall du inte ta som pant. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din Gud, befriade dig därifrån. Därför ger jag dig denna befallning att följa.
Om du glömmer en kärve när du skördar din åker, skall du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den åt invandraren, den faderlöse och änkan. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt du gör. När du har slagit ner dina oliver skall du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. När du har plockat druvorna i din vingård skall du inte göra någon efterskörd utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


star

Brevtext Jak. 2:1-8

Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: "Här är en bra plats för dig", men till den fattige: "Ställ dig där borta", eller "Sätt dig på golvet vid mina fötter" - gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar?
Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte de som smädar det härliga namn som har uttalats över er?
Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

star

EVANGELIET ENLIGT LUKAS 19:1-10

Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: "Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem."
Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: "Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sade till honom: "I dag har räddningen nått detta hus - han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det."

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

star

Veckans bibelord:

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder:
Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.
Jak. 2:8

star

En bön:

Gud
du har gett oss livet att dela
jorden att vårda
och en mänsklighet att tjäna.
Hjälp oss att tillsammans forma ett samhälle
där frihet och fred,
rättvisa och sanning får råda.
Gör oss uthålliga och djärva
i kampen för ett liv i gemenskap,
där var och en är sedd och älskad.
I Jesu Kristi namn
AMEN

starVeckans psaltarpsalm

Jag ber dig, Herre, befria mig!
Herre, skynda till min hjälp!
Skam och smälek må drabba alla
som vill beröva mig livet.
Låt dem vika tillbaka med vanära,
de som vill mig ont.
Må de rysa av skam,
de som nu skrattar hånfullt åt mig.
Men alla som kommer till dig
skall jubla av glädje över dig.
De som längtar efter din hjälp
skall alltid säga: "Herren är stor."
Jag är betryckt och fattig.
Herre, skynda till mig!
Min hjälp och min räddare är du.
Min Gud, dröj inte!

Psalt. 40:14-18

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Fars dag
Bön i en orolig tid
Ljusnans pastorat
Nästa söndagUPP

Design Ingegerd I