ängel

Jungfru Marie bebådelsedag

18 mars 2018
passionstiden börjar

--Guds mäktiga verk--


Text från GT: Jes. 7:10-14 Vidare sade Herren till Achas:
"Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden." Men Achas svarade: "Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov." Då sade Jesaja: "Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, skall ni också misstro min Guds förmåga? Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, 'Gud med oss'.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


star

Brevtext Rom 8:1-4

Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

star

EVANGELIET ENLIGT LUKAS 1:26-38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.
Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.
Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt,och hans välde skall aldrig ta slut."
Maria sade till ängeln: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man."
Men ängeln svarade henne: "Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud."
Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

star

Veckans bibelord:
Var hälsad, du högt benådade!
Luk 1:28

star

Dagens bön:
Gud, vår klippa,
du är stor och evig.
Tack för att du kommer oss mänskligt nära,
växer som ett foster i Marias kropp.
Vi jublar över dig.
Du som håller allting samman,
ande och materia, himmel och jord.
I Jesu Kristi namn
AMEN

starVeckans psaltarpsalm

Tacka Herren med sång,
lovsjung vår Gud till lyra,
han som täcker himlen med moln,
som skänker regn åt jorden
och låter gräset gro på bergen,
han som ger föda åt djuren,
åt korpens skrikande ungar.
Han gläder sig inte åt stridshästars kraft
och soldaternas snabba steg.
Nej, Herren älskar de gudfruktiga,
dem som hoppas på hans nåd.

Lova Herren, Jerusalem,
Sion, prisa din Gud.
Han gör bommarna för dina portar starka
och välsignar ditt folk där inne.
Han ger fred och välgång åt ditt land
och mättar dig med finaste vete.

Han sänder sitt bud till jorden,
snabbt löper hans ord.

Psalt. 147:7-15

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

En bön för idag  || En psalmvers för idag  || Vårfrudagen
Pastoratssidan  ||  Nästa söndag
UPP

Design Ingegerd