hand i hand världen över

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

21 oktober 2018

Samhällsansvar

Veckans bibelord: Han skall en dag föra rätten till seger

Matt 12:20


Text från GT: Jer. 29:4-7


Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien: Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre! Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Låt inte lura er av profeterna bland er eller av era spåmän och bry er inte om drömmarna de drömmer. Ty lögn är vad de profeterar för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


mynt

Brevtext Rom. 13:7-8

Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

mynt

EVANGELIET ENLIGT MATTEUS 22:15-22

Då gick fariseerna bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: "Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?" Jesus märkte deras onda avsikt och sade: "Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med." De räckte honom en denar, och han frågade: "Vems bild och namn är det här?" - "Kejsarens", svarade de. Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud." När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

mynt

VECKANS BÖN:
Gud
vi hoppas på den dag då du ska föra rätten till seger.
Inspirera oss att verka för rättvisa
i vårt samhälle och vår tid.
stärk den goda viljan och lär oss lita till
att en tynande veke inte ska släckas.
I Jesu namn
AMEN

myntVeckans psaltarpsalm

Jag ber dig, Herre, befria mig!
Herre, skynda till min hjälp!
Skam och smälek må drabba alla
som vill beröva mig livet.
Låt dem vika tillbaka med vanära,
de som vill mig ont.
Må de rysa av skam,
de som nu skrattar hånfullt åt mig.
Men alla som kommer till dig
skall jubla av glädje över dig.
De som längtar efter din hjälp
skall alltid säga: "Herren är stor."
Jag är betryckt och fattig.
Herre, skynda till mig!
Min hjälp och min räddare är du.
Min Gud, dröj inte!

Psalt 40:14-18

 

Bön på FN-dagen 24 oktober
Herre,
befria oss från överlägsenhet i alla former.
Närhelst vi möter någon som har en annan religion,
eller ingen alls,
hjälp oss att gå varsamt fram, med respekt.
Du har ju varit där före oss,
och din Ande har du blåst in i varje människa.
Detta ber vi om, genom Jesus Kristus, vår Herre.

 

En bön för idag ||  Jag bad till Gud - -
Ljusnans pastorat  ||  Nästa söndag   ||   Alla helgons dag
UPP

Design Ingegerd I