#Veckans texter

vindruvor


23 september 2018

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Rik inför Gud

Veckans bibelord:
Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara

Matt 6:21


Text från GT: 2 Mos 32:1-4; 30-35

När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sade till honom."Gör oss en gud som kan gå framför oss. Vi vet inte var den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten."
Aron svarade dem:"Ta guldringarna ur öronen på edra hustrur, edra söner och edra döttrar och kom hit med dem."
Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: "Detta, Israeel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten."
Nästa dag sade Mose till folket:" vNi har begått en svår synd. Nu ska jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd." Och Mose gick tillbaka till Herren och sade: "Detta folk har begått en svår synd, de har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd! Utplåna annars mitt namn ur din bok!" Herren svarade Mose:" Den som har syndat mot mig ska jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig! Min ängel ska gå framför dig. Men den dag kommer då jag skall gå till rätta med dem för deras synd."
Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


taggsvamp

Brevtext 1 Joh. 2: 15-17

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kropen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

taggsvamp

EVANGELIET ENLIGT Matteus 6:19-24

Jesus sade:"Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre.
Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

taggsvamp

En bön idag:
Gud vår skapare,
bevara oss från allt habegär
och från kärleken till pengar
som vållar mycket lidande.
Hjälp oss att se var vi fäster vårt hjärta,
vad som styr våra liv.
I Jesu Kristi namn
AMEN

taggsvampVeckans psaltarpsalm

Varför skulle jag frukta i olyckans tid,
då bedragares ondska omger mig?
De litar till sina ägodelar
och skryter med sin rikedom.
Men ingen kan köpa sig fri
och betala lösen till Gud.
Att köpa sig fri är dyrt,
man kan aldrig betala priset
för att få leva evigt
och inte läggas i graven.
Man ser att de visa dör,
med dåren och narren går de bort
och lämnar sin egendom åt andra.
Graven blir deras hem för evigt,
deras boning för alla tider,
fast de haft jordagods i sin ägo.

Psalt. 49:6-12En bön för vårt land
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.
Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig.
Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet.
Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön.
Gud, sänd din Ande över vårt land.
Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här.
Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen.
Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.
Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord.
Uppliva bönens låga i våra församlingar.
Låt oss få känna din Andes ledning.
I Jesu namn. Amen.

Sveriges kristna råd

 

En bön för idag ||  Rosenknoppen  ||  Ljusnans pastorat


UPP

Design & background © Ingegerd