Texter på Kristi Himmelfärds dag

dagens symbol

Söndagen före pingst

13 maj 2018

Hjälparen kommer


Text från GT: Profeten Sakarja 14:6-9

Den dagen skall det inte längre finnas någon kyla eller frost. Det skall vara en ständig dag - Herren vet när den kommer - och ingen växling mellan dag och natt, utan när kvällen kommer skall det vara ljust. Den dagen skall friskt vatten strömma ut från Jerusalem, hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter skall det vara så. Och Herren skall vara konung över hela jorden. Den dagen skall Herren vara en och hans namn ett enda.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


vitsippa

Text från Romarbrevet 8:16-18

Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.
Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

vitsippa

EVANGELIET ENLIGT JOHANNES 15:26-16:4

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.
Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det. Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

vitsippa

Dagens bön:
Gud
kom till oss med sanningens Ande.
Låt din nåd vila över oss
och led oss djupare in i livet med dig.
Om lyhördhet och frimodighet ber vi.
I Jesu Kristi namn
AMEN

vitsippaVeckans psaltarpsalm

Men Herren vakar över dem som fruktar honom,
över dem som hoppas på hans nåd,
han räddar dem från döden
och håller dem vid liv i hungertid.

Vi sätter vårt hopp till Herren,
han är vår hjälp och vår sköld.
I honom har våra hjärtan sin glädje,
vi förtröstar på hans heliga namn.
Herre, låt din nåd vila över oss,
ty vi hoppas på dig.

Psalt. 33:18-22

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

En bön för idag ||  En psalmvers för idag ||  Samlingssida med påsktidens texter ||  Om påsktiden ||  Högtidsdagar i Sverige
Ljusnans pastorat ||  Nästa söndagUPP

Design Ingegerd