veronica- ärenpris


Femte söndagen i påsktiden

Cantate

10 maj 2020

Att växa i tro


Text från GT: Jesaja 57:15-16

Så säger han som är hög och upphöjd,
han som tronar i evighet
och vars namn är heligt:
Jag tronar upphöjd och helig
men finns hos den modlöse och försagde.
Jag ger de försagda mod,
ger de modlösa kraft.
Jag skall inte ständigt hålla räfst,
inte vredgas för evigt -
då skulle livsanden förgås,
de levande väsen jag skapat.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


blåsippa

Brevtext Gal. 5:13-18

Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. [ Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra.
] Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

blåsippa

EVANGELIET ENLIGT JOHANNES 17:9-17

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.

Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

blåsippa

Dagens bön:
Levande Gud
låt ditt folk tillsammans
få växa och mogna i tro.
Forma oss med din kärlek.
Ge oss näring och kraft
så att vi kan bära frukt.
I den uppståndnes namn.
AMENVeckans psaltarpsalm

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.
Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!
Sjung till lyra för Herren,
låt lyrans strängar klinga!
Blås i trumpeter och horn,
hylla konungen, Herren!

Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans
inför Herren: se, han kommer
för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda med oväld över folken.

Psalt. 98:1-8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bön på Europadagen 9 maj
En gång i tidens morgon är jorden ny
luften är renad och sjöbottnen synlig.
Fattiga gläds åt befrielsens budskap,
slut är förtrycket och fångarna fria.
En gång är synen verklig och drömmen sann.
Frihetens dag är då äntligen inne.
Rättvisan drar som en vind genom världen.
Människan bryter sitt bröd med sin broder.
En gång är löftets frösådd Guds mogna säd.
Hungriga äter, de blinda ser färger.
Trötta får vila, de döva hör toner.
Folkslagen samlas med jublande tårar.
Psalm 637.",


Bön i coronatid
Nästa söndag
Högtidsdagar i Sverige
Ljusnans pastorat

 UPP

Design Ingegerd