Livets träd

Femtonde söndagen efter trefaldighet

9 september 2018

Ett är nödvändigt


Text från GT: Profeten Nehemja 9:19-21

Ändå övergav du dem inte i öknen,
ty din barmhärtighet är stor.
Molnpelaren vek inte från dem om dagen
utan ledde dem på deras väg.
Eldpelaren lyste för dem om natten
på den väg de skulle gå.
Du gav dem din goda ande
Du vägrade dem inte manna att äta,
du gav dem vatten i deras törst.
I fyrtio år sörjde du för dem i öknen
så att de inte saknade något.
Deras kläder slets inte ut,
och deras fötter svullnade inte.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


taggsvamp

Text från Apostlagärningarna 20:32-36

Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få."
Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

taggsvamp

EVANGELIET ENLIGT EVANGELISTEN MATTEUS 6:31-34

Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

taggsvamp

En bön för idag:
Barmhärtige Gud
när bekymmer och oro
hotar att ta makten över oss
hjälp oss då att se vad som är viktigt.
Låt oss genom livets splittring och mångfald
finna vilan i dig.
I Jesu Kristi namn
AMEN

taggsvampVeckans psaltarpsalm

Jag lyfter blicken mot dig,
du som bor i himlen.
Som tjänaren ser
mot sin herres hand,
som tjänarinnan ser
mot sin husmors hand,
så ser vi mot Herren, vår Gud,
och hoppas på hans nåd.
Förbarma dig, Herre, förbarma dig,
vi har fått nog av förakt.
Vi har fått nog av de självsäkras hån,
av de högmodigas förakt.

Psalt. 123

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bön på valdagen
Gud,
från dig kommer all makt, också den som du anförtror människor.
Vi ber dig, låt inte makt bli hårdhet utan delaktighetens glädje
ett lån från väljare till folkvalda.
Bevara oss från ointresse och politikerförakt, korruption och nonchalans.
Väck en strävan i vårt land efter allas bästa.
AMEN.

Gud,vi ber dig att leda och välsigna alla dem som talar till många lyssnare
och skriver för många läsare.
Hjälp dem att verka för rättvisa, godhet och fred.
AMEN

 

Att bedja ||  En bön för idag ||  Alla stenarna i livet
Ljusnans pastorat  ||  Nästa söndagUPP

Design Ingegerd I