#Veckans texter

 

Uppdat. oktober 2018

bojor

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

28 oktober 2018

Frälsningen


Text från GT: Första Moseboken 45:4-8

Då sade Josef till bröderna: "Kom fram hit." De gick fram till honom, och Josef sade: "Jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet, och det kommer fem år till då man varken skall plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit, utan Gud, och han har gjort mig till faraos främste rådgivare, till ledare för hans förvaltning och styresman över hela Egypten.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


ljus

Brevtext från första Petrusbrevet 4:12-19

Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras.
Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Ty nu är tiden inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktige och syndige? Därför skall de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

ljus

EVANGELIET ENLIGT EVANGELISTEN MATTEUS 23:37-24:2

Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er: ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."
När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sade han till dem: "Se på allt detta - sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner."

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

ljus

En bön för idag:
Gud,
samla oss hos dig
som hönan samlar sina kycklingar under vingarna.
Ge oss ömhet och tröst
så att vi håller ut i hoppet
om det som väntar oss.
I Jesu Kristi namn
AMEN

ljusVeckans psaltarpsalm

Bara en vindfläkt är människorna,
de dödliga endast ett bländverk.
Läggs de i vågskålen höjer den sig,
ja, de är lättare än luft.

Lita inte till våld,
sätt inte ert hopp till rövat gods.
Om än er rikedom växer,
förtrösta inte på den.

Ett har Gud talat,
två ting har jag hört:
att Gud har makten,
att du, Herre, är trofast.
Du lönar var och en
efter vad han har gjort.

Psalt. 62:10-13

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bön på FN-dagen 24 oktober
Herre,
befria oss från överlägsenhet i alla former.
Närhelst vi möter någon som har en annan religion,
eller ingen alls,
hjälp oss att gå varsamt fram, med respekt.
Du har ju varit där före oss,
och din Ande har du blåst in i varje människa.
Detta ber vi om, genom Jesus Kristus, vår Herre.

En bön för idag ||  Reflektioner
Ljusnans pastorat   ||   Nästa helgdag   ||   Nästa söndag = Alla själars dag


UPP

Design & background © Ingegerd