jerusalemskors

Tredje söndagen efter trefaldighet

Förlorad och återfunnen


17 juni 2018


Text från GT: Mika 7:18-20

Vilken gud är som du,
du som tar bort skuld och förlåter synd
hos dem som är kvar av din egendom.
Din vrede består inte för alltid,
du vill helst visa nåd.
Du förbarmar dig över oss på nytt
och utplånar våra brott,
du kastar alla våra synder i havets djup.
Du skall visa Jakob trohet och Abraham nåd
enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


potentilla
Brevtext Rom. 5:6-11

Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig - kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

potentilla
EVANGELIET ENLIGT Lukas 15:1-7

Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: "Den mannen umgås med syndare och äter med dem." Då gav han dem denna liknelse: "Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

potentilla

Veckans bibelord:
Av nåd är ni frälsta genom tron, Guds gåva är det.
Ef. 2:8

potentilla

VECKANS BÖN:
Gud
av din nåd lever vi.
Vi ber att du ska komma till oss och visa dig för oss
också när vi tror att vi är långt borta från dig.
Tack för din kärlek som söker oss,
kämpar för oss och gläds med oss.
I Jesu Kristi namn
AMEN

potentilla

Veckans psaltarpsalm
Låt min bön nå fram till dig,
rädda mig, som du har lovat.
Över mina läppar skall lovsång flöda,
ty du lär mig dina stadgar.
Min mun skall besjunga ditt ord,
ty alla dina bud är rättfärdiga.
Låt din hand bli mig till hjälp,
ty jag har valt dina befallningar.
Jag längtar efter din räddning, Herre,
din lag är min lust.
Låt mig leva för att prisa dig,
låt dina lagar vara min hjälp.
Jag har gått vilse som ett bortsprunget får.
Sök rätt på din tjänare,
ty jag har inte glömt dina bud.

Psalt 119:170-176

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

En bön för idag ||  Gammal fäbodpsalm
Ljusnans pastorat  ||  Nästa söndag


UPP

Design & background © Ingegerd