grind

Åttonde söndagen efter trefaldighet

Andlig klarsyn


22 juli 2018


Text från GT: Mika 3:5-8

Så säger Herren om profeterna
som leder mitt folk vilse:
De lovar fred och lycka
bara de får något att tugga
men förklarar krig mot alla
som inte stoppar något i gapet på dem.
Därför:
Natt över er - och inga syner!
Mörker - och inga spådomar!
Solen skall gå ner för profeterna,
dagen bli svart omkring dem.
Siarna får stå med skam,
spåmännen blygas,
alla måste dölja skägget,
ty Gud svarar inte.
Men mig har Herrens ande fyllt med kraft,
med rättfärdighet och mod:
jag kan visa Jakob hans brott,
visa Israel hans synd.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


taggsvamp

Brevtext 1 Joh. 4:1-6

Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen. De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

taggsvamp

EVANGELIET ENLIGT MATTEUS 7:15-21

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.
Inte alla som säger 'Herre, herre' till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

Veckans bibelord:
Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.

1 Joh. 4:6

taggsvamp

VECKANS BÖN:
Gud
vi ber om seende ögon och förmåga att tänka klart
när det gäller andliga ting.
Tack för frimodighetens ande
som ger oss rätten att vara dina barn och Kristi medarvingar.
I Jesu namn.
AMEN

taggsvampVeckans psaltarpsalm

Sanningens väg har jag valt,
dina lagar har jag för ögonen.
Jag håller mig till dina lagbud,
svik mig inte, o Herre.
Jag löper den väg dina bud visar,
ty du har vidgat min insikt.
Visa mig, Herre, dina stadgars väg,
och jag skall följa den till slutet.
Ge mig förstånd att lyda din lag,
att hålla den helt och fullt.
Led min vandring efter dina bud,
den stigen går jag med glädje.

Psalt. 119:30-35

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

En gammal legend ||  Ljusnans pastorat A || Nästa söndag


Design Ingegerd I