deadfjaril


Fjärilen och döden

Stilla dag. Stilla som fjärils behag.
Suset i skogen. Spinnade solens ljus.
Sammet är jorden. Stilla som fjärilen jag.
Svävar. Sjunker. Somnar under ett blad.
Här är jag hemma. Här är jag mull.
Sommarn har gått ifrån mig. Må jag bli mull.
Här kan jag alltså vissna en gång och bli blad.
Stilla dag. Stilla som fjärils.
Stilla som. Stilla. Må du bli sång som jag!
Allting förvandlas. Allting blir vad det var.
Bara den ofödda fjärilen, utan vingar, blir kvar.
Bo Setterlind
i samlingen Dikter från San Michele 1954

 

 Music: Butterflykiss by Bruce DeBoer

September 11, 2003