FARS DAG


FARS DAG FIRAS I SVERIGE ANDRA SÖNDAGEN I NOVEMBER

Det är alltså i år 2019 den 10 november. Man började fira denna dag i början av 1930-talet.

Traditionen att fira mor och far på särskilda dagar vann stor spridning eftersom både skola och kyrka uppmärksammade detta och stödde idén. Själv minns jag att jag f.f.g. hörde talas om Fars dag då jag börjat skolan 1938 och vi fick i uppgift att rita något till FAR.

Men på 1960-talet ökade skilsmässorna i Sverige och det blev mera komplicerat att fira far och mor på speciella dagar, och många har tappat lusten att fira dagarna. Därför blev firandet mera ett val för den enskilda familjen.

Köpmännen märkte snart att det gav möjligheter att öka försäljningen. Färdigtryckta fars-dags-brev t.ex - raka motsatsen till vad som ursprungligen var tanken med den personliga hyllningen.

Fars dag, liksom Mors dag, ger anledning till gemenskap, glädje och eftertanke. En viktig del är att firandet blir personligt, med engagemang. Vi försöker göra sådant som far uppskattar, vi anstränger oss litet extra för att komma ihåg det som vi egentligen borde göra varje dag. Vi behöver inte jämföra oss med andra, vi tar fasta på det som är bra i den egna familjen, och är glada över detta.

notslinga

Till eftertanke på mors och fars dag

Gud, du som är som en mor och en far för oss,
vi tackar dig för vår familj,
och för den glädje och de förhoppningar vi knyter till den.
Vi ber dig för vår gemenskap.
Låt vårt liv tillsammans präglas av förtroende
och respekt för att vi är olika.
Hjälp oss att hålla vårt hem öppet och varmt
där föräldrar och barn kan mötas i trygghet
och där vänner kan finna gemenskap.
När svårigheter möter
för oss då närmare dig och varandra.
Hjälp oss att förlåta och ta emot glädje och kraft ur din hand.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
AMEN

Fun with father

Fars dag firas i många länder men tidpunkten varierar.
T.ex. Sverige, Norge och Finland firar fars dag i november.
I Australien är det fars dag i september
I Brasilien firas den andra söndagen i augusti.
I Tyskland firas fars dag på Kristi himmelfärds dag.
I Storbrittannien och USA är fars dag förlagd till juni månad..


Jag är tacksam

Dagar vi firar i Sverige

Earth Calendar

 

Källa: "Tradition och liv" av Martin Modéus
Ingegerd