Klicka här för texter på Kyndelsmässodagen - Jungfru Marie kyrkogångsdag - som firas 3 februari 2019


ljusistake     ljusistake     ljusistake      ljusistake      ljusistake      ljusistake

Kyndelsmässodagen i svensk tradition

I almanackan 2 februari

T. o. m. år 1772 firades Kyndelsmäss detta datum. Men därefter har Svenska Kyrkan firat Kyndelsmäss på en söndag som ligger nära intill den egentliga dagen. I år 2017 firar vi den 5 februari.

Det är slutet på julkretsen i kyrkoåret. Förr ansåg man att halva vintern gått vid kyndelsmäss.
Kyndel är det fornsvenska ordet för bloss, samma ordstam som i det engelska ordet candle.

dopljus

Dagens firningsämne i Svenska kyrkan är att Jesus bars till templet av sin mor, jungfru Maria. Jesus symboliseras av ett ljus. Därför heter dagen i kyrkans år Jungfru Marie kyrkogångsdag. Dagens symbol är ljuset med det grekiska alfabetets första och sista bokstav alfa och omega. Jesus säger:"Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet." (Upp 22:13). Sådana ljus används också som dopljus och ges som gåva till barnet i samband med dopet.

dopljus

Nu för tiden firas denna dag i kyrkorna som en ljushögtid. T ex en barn- och familjegudstjänst med ljuständning, barnen kan få ta med sig sina dopljus och tända dem i gudstjänsten, den kan firas som en gudstjänst med doperinran och utdelning av ljus till deltagarna.
På medeltiden kom varje hushåll i församlingen med sina stöpta ljus till kyrkan. Ljusen invigdes och tändes från altaret. Mångenstädes invigdes denna dag de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året.
Kyndelsmässodagen firas också som kyrkomusikens dag i Svenska kyrkan

 

Läs här texterna i kyrkan denna dag

En psalm om Jungfru Maria

noter från Anitas bilder


Personligen brukar jag ofta ha julbelysningen i mina fönster tänd ända t o m kyndelsmässodagen, den dag då julkretsen tar slut. I detta mörkrets land vill man inte släcka ljusen redan vid tjugondag Knut.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KÄLLOR:
Martin Modéus: Tradition och liv
Dagboken med kyrkoalmanacka
m m

UPP

Design Ingegerd