Bilder från Fårö, Gotland 28 juni 2000

Photos from Gotland June 28, 2000

 

Olof Palmes minnesplats
Denna minnesplats är iordningsställd av fiskare från Fårö.
Stenarna är naturslipade av havets krafter.
Denna ring av stenar ska symbolisera hans arbete för enhet mellan folken.
This Memorial of Olof Palme is shaped by fishermen from this island.
The stones are polished by the powers of nature in the sea.
This circle of stones will be a symbol af his work for unity among the people of our world.

 

tall

 

Ingegerd at Fårö rauks
Detta är jag på en av de stränder på Fårö där man ser många av de mäktiga raukarna
Here I am on the shore where you can see many mighty limestone formations, rauks.

 

rauk
Visst är han värd den långa resan, denna naturens uråldriga stenskulptur? Surely the long journey is worth the trouble to come here and see this ancient sculpture made by the powers of nature?

 

berg
Berget är skrovligt men i skrevorna finns det en mager växtlighet, sedumarter, solvända, stjärnblomma, smultron, krypris, mossor och lavar.The cliffs are barren but you can find some vegetation between the flat rocks.

 


Bildregister Gotland ||  tillbaka till svenska dagboken ||  Back to English Diary
© Photo Ingegerd