Något om att be.

Sedan gammalt brukar man säga att bön är hjärtats samtal med Gud.
Bön - det finns olika sätt att be.

Förbön - man ber för någon som har det svårt eller någon man tycker om, för alla som har ansvar, för alla som möter människor i svårigheter, allt som bekymrar dig kan du lägga fram för Gud.
Lovsång - man ärar och prisar Gud för vad Han är och allt Han gör för oss.
Meditation - man koncentrerar sig på ett tänkvärt ord och låter Gud tala till sig genom vad man kan få ut av detta ord.
Kontemplation - man bara sitter i tystnad - medveten om den högre makt som finns i världen - och låter den fylla hela ens väsende.


Du kan be att Gud ska hjälpa dig med det som är svårt, vara dig nära i vardagens alla skiften och ge dig styrka att lyssna till Hans röst och lyda den. Det räcker med en suck - du behöver inte använda några speciella ord - var dig själv - Gud känner vad du behöver.
Du kan be att Gud ska vara med den man älskar i medgång och motgång, i dagens arbete och nattens vila, och för allt som ligger framför oss människor i våra liv.
Du kan be för de som styr i vårt land, för de som undervisar, för de som vårdar gamla och sjuka, allt som bekymrar dig i dagens samhälle kan du lägga fram för Gud.
Jesus sa att den som ber han får - men han sa inte att den som ber får det som han bett om. Han säger att den som ber får något. Det gäller att känna igen det man får som hans bönesvar till oss, hans gåva.
Inte vet jag om dessa korta tankar kan vara dig till någon hjälp.
Det är vad du själv känner och tänker inför detta med bön som är viktigt för dig att ta till ditt hjärta.
Gud välsigne dig!

Ingegerd Ivarsson

Från Tornugglan maj 2005

 

Då knäpper jag mina händer..