Herre, kom snart och upplys natten

Såsom döende längtar så längtar jag efter dig.

Säg min själ att intet händer utan att du tillstädjer det

och att intet som du tillstädjer är tröstlöst

O Jesus, Guds son, du som stod tyst
inför dem som dömde dig

håll tillbaka min tunga
till dess jag fått besinna
vad och hur jag ska tala.

Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den

Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare

Så uppfyll då min åstundan och visa mig vägen

Jag kommer till dig
såsom den sårade kommer till läkaren

Giv, o Herre, mitt hjärta ro.

S:ta Birgitta

 

En hälsning från Ingegerd

Mera böner