Sidor med böner/Prayers

En registersida/ Index
ornament med duvor

På svenska

 •  Om att bedja
 •  Herrens bön
 •  Advent
 •  Advent av Britt G. Hallqvist
 •  Biskoparnas bön för barn i vår tid
 •  Bön 25 april 1999
 •  Bön för hand
 •  Böner för fred
 •   Bön för barn drabbade av AIDS
 •  Coronakrisen
 •  Franciskusbönen
 •  Dagen idag
 •  Den heliga Birgittas bön
 •  En bön från Iona
 •  En bön för barn i vår tid
 •  En irländsk avskedsbön
 •  Franciskus lovsång vid tidegärden
 •  Frälsarkransen
 •  Gud som haver barnen kär av Siri Dahlquist
 •  Jag bad till Gud
 •  Kristna fredsrörelsens bön
 •  Kroppsligt om bön
 •  Några böner på svenska
 •  Psalt. 19
 •  Psalt. 85
 •  Sammanträdesbön
 •  Sinnesrobön
 •  Skapelsens väv
 •  Syndabekännelse på nyårsafton
 •  Tack En mammas morgonbön
 •  Tänd adventsljusen
 •  Välsignelse för dagen som kommer
 • updated Världsböndagen
 • In English

 • The Lord's Prayer
 • Christ Prayer
 • Prayers of a Mother for a Sailor or Soldier
 • Some morning prayers
 • I asked God. . .
 • A Page in the Hope of Peace in Our World
 • A Prayer of Peace
 • A Prayer of Forgiveness Sept. 2001
 • Thank you, Lord for what I have
 • Thanks Morning Prayer of a Mother
 • Thanksgiving Hymn by F. Pratt Green
 • The day thou gavest Lord is ended by John Ellerton
 • Irish Blessings
 • Blue Angels
 • God bless my 'puter
 • Children's letters to God
 • Children's talk
 • Grandmother
 • updated  World Day of Prayer
 •  

  hands and dove


  INDEX


  Varma hälsningar / Heartfelt greetings
  Ingegerd

  Senast ändrad/Last changes: 2020