border

Franciskus lovsång

Lovsång att bedjas vid alla tideböner

 

Fader vår...

Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig, han som är och som var och som skall komma (Upp 4:8)
spark och låt oss lova och upphöja honom i evighet
Du är värdig, Herre vår Gud, att mottaga lov och ära, pris och välsignelse (Upp 4:11)
sparkoch låt oss lova och upphöja honom i evighet
Lammet som slaktades, är värdigt att mottaga makt och gudomlighet och vishet och styrka och ära och härlighet och välsignelse (Upp 5:12)
spark)och låt oss lova och upphöja honom i evighet
Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande.
sparkoch låt oss lova och upphöja honom i evighet
lovprisa vår Gud, ni alla hans tjänare och ni som fruktar Gud, små och stora (Upp 19:5)
sparkoch låt oss lova och upphöja honom i evighet
Himlar och jord må lova honom, den ärorike (Ps 69:35)
sparkoch låt oss lova och upphöja honom i evighet
och varje skapad varelse, som är i himlen och på jorden och under jorden och havet och allt vad som finns däri må lova Gud (Upp 5:13)
sparkoch låt oss lova och upphöja honom i evighet
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande
sparkoch låt oss lova och upphöja honom i evighet
såsom det var i begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.
sparkoch låt oss lova och upphöja honom i evighet
Bön:
Allsmäktige högste och upphöjde Gud, allt gott, det godas goda, det hela goda, du som ensam är god (Luk 18:19) låt oss ägna dig allt lov, all härlighet, allt tack, all ära, all välsignelse och allt gott.
Ske alltså, ske alltså!
Amen!

Morgonbön för skolan om Franciskus

Tillbaka     Ingegerd