Jag lyfter min händer . . .
Click here for music
musicspeaker

Jag bad till Gud....

Jag bad om styrka.........
och Gud gav mig svårigheter för att göra mig stark.

Jag bad om vishet.........
och Gud gav mig problem att lösa.

Jag bad om framgång........
och Gud gav mig begåvning och muskler att arbeta med.

Jag bad om mod.........
och Gud gav mig faror att övervinna.

Jag bad om kärlek.........
och Gud gav mig bekymrade människor att hjälpa.

Jag bad om förmåner.........
och Gud gav mig möjligheter.

Jag fick ingenting av det jag önskade
Jag fick allt jag behövde

kloverline

Må Gud välsigna dig
Må Gud fylla dig med outsäglig glädje,
inte bara i den kommande världen,
utan i den här världen också.

Må din väg bli tydlig och fylld av ljus varhelst du går.
Må Gud säga till mörkret att det skall fly då du så befaller,
Må ditt hjärtas önskningar bli sanna så att du får uppleva FRID i allt du företager dig.

Må godhet, vänlighet och omsorg finnas på din väg,
och må du uppnå vishet och växa till i Gud varje dag.

kloverline

Gud välsigne oss alla!

TOP   Back   In English   Ingegerd