Herrens bön

 

Herrens bön

doveswirl

Den bön som Vår Herre Jesus Kristus har lärt oss finns i flera olika översättningar.
Ekumenisk översättning:

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden
så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.

Amen.
Äldre formulering:

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten och härligheten
I evighet.

Amen
Bibeltexten

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

Jesus lär oss att be i Matt 6:9-13:


På engelska

Our Father,
who art in heaven,
hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done on earth
as it is in heaven.
Give us this day
our daily bread
Forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptation
but deliver us from evil.

Amen.

 

Skall bönen börja "Fader vår" eller "Vår Fader"?
Båda tilltalen är för högtidliga för att spegla Jesu ord. Han sa helt enkelt "abba" som är arameiskans ord för "pappa". Sedan följer två meningar ur synagogans inledningsbön, som bads på hemspråket. Så för att likna Jesus borde vi välja det enklaste mest vardagliga språk vi kan hitta.
"Pappa. du som är osynlig, väck vår kärlek, visa oss din närvaro, driv igenom din vilja.."
Sven Hillert

 

Om bön och förbön
En bön för idag

 

 

The Lord's Prayer for adults
The Lord's Prayer for children

 


En hälsning från Ingegerd