ATT BEDJA


altartavla

Sedan gammalt brukar man säga att bön är hjärtats samtal med Gud.

Bön - det finns så många olika sätt att be.

Förbön - man ber för någon som har det svårt eller som man tycker om
t ex ber att Gud ska vara med den man älskar i medgång och motgång, i dagens arbete och nattens vila.
Man ber för de som styr i vårt land, för de som undervisar, för de som vårdar gamla och sjuka, för alla som har ansvar, för alla som möter människor i svårigheter
och för allt som ligger framför oss människor i våra liv.

Lovsång - man ärar och prisar Gud för vad Han är och allt Han gör för oss.

Meditation - man koncentrerar sig på ett tänkvärt ord och låter Gud tala till sig genom vad man kan få ut av detta ord.

Kontemplation - man bara sitter i tystnad - medveten om den högre makt som finns i världen - och låter den fylla hela ens väsende.

Och så kan man be för sig själv,
att Gud ska hjälpa med det som är svårt.
Vara när i vardagens alla skiften.
Ge oss styrka att lyssna till Hans röst och lyda den.

Jesus sa att den som ber han får - men han sa inte att den som ber får det som han bett om - han säger att den som ber får något - och då gäller det att känna igen det man får som hans gåva, hans bönesvar till oss.

Inte vet jag om dessa korta tankar kan vara dig till någon hjälp.

Det är vad du själv känner och tänker inför detta med bön som är viktigt för dig att ta till ditt hjärta.

Gud välsigne dig!

Sagt om bön

Gud i himlen
är den ende som inte blir trött
av att lyssna till en människa

 

Om du har en fullständig psalmbok så finns vanligen på slutet "En liten bönbok"
och som inledning till den finns många ord om vad bön är.

En ny bönbok med mycket rikt innehåll kom hösten 2003 Bönboken, tradition och liv

Om tillbedjan
Herrens bön
Böner
på svenska och engelska. En indexsida.

En hälsning från Ingegerd ©

Senast ändrad: 2018-12-08