Denna psalm är bl.a. Dag Hammarskjölds och Britta Holmströms älsklingspsalm

Öster, väster, norr och söder

Tung och kvalfull vilar hela världens nöd på Jesu hjärta.

Tung och kvalfull vilar hela
världens nöd på Jesu hjärta,
och han kallar oss att dela
denna bördas tyngd och smärta,
ej att dela glädjen bara
utan lidandet tillika.
Vi som vilja kristna vara
må vi icke Kristus svika.

En och en vi måste stiga
till det kors som allt försonar,
att oss helt åt honom viga
som i himlens rike tronar.
Andens liv i oss han tänder.
Då vi lyda han oss leder,
in i gärningar oss sänder
som han dag för dag bereder.

Öster, väster, norr och söder
korsets armar överskygga:
alla äro våra bröder
som på jorden bo och bygga.
Då vi bröders bördor bära,
med och för varandra lida,
är oss Kristus åter nära,
vandrar osedd vid vår sida.

Anders Frostenson 1936
Melodi J. Crüger 1649


Kortfattad presentation av klickAnders Frostensson

Ingegerd, ansvarig för hemsidan
Veckans texter