2011-03-23

"Världen som nu föds på nytt.."
Stoppa musiken? Tryck ESC!

Vårpsalm

blomlinje

 

blå fåglar

Världen som nu föds på nytt pånyttföder glädjen.
Här på jorden vandrar nu den uppståndne Herren.
Öst och väst och syd och nord,
eld och vatten, luft och jord
sjunger påskens psalmer.

Hör hur fågelropen höjs! Hav och strand sig gläder.
Se hur mark och träd tar på sina sommarkläder.
Genom tjäle, köld och död tränger solens eld och glöd.
Det är påsk på jorden.

Ur ett outtömligt djup skaparkraften flödar.
Liv ger liv och skörd ger sådd, sådden nya skördar.
Döden fråntogs all sin makt.
Kristi kropp i graven lagd uppstår och förvandlas.

Vi i honom återfår allt som gick förlorat.
Paradiset nu för oss öppnar sina portar.
Inget svärd! från död till liv kallas vi att leva i
alla somrars sommar.

 

Text: Adam av S:t Victor 1100-talet
N.F.S.Grundtvig 1837, Anders Frostensson 1969.
Musik: J.P.E.Hartmann 1861
blomlinje

Länk till det danska orginalet "Blomstre som en rosengård" av Nicolai Frederik Severin Grundtvig

Nicolai Frederik Severin Grundtvig, 1783-1872, var digter og præst. Han har haft en usædvanlig kraftig indflydelse på det danske åndsliv, og hans talrige sange og salmer er gledet ind i kulturarven. Bedst kendt er Grundtvig nok for sit ihærdige arbejde for at realisere sin idé om friskoler og folkehøjskoler. Også på det politiske område var han aktiv, og var medlem af den rigsforsamling som i 1849 gav Danmark sin grundlov. Grundtvig var virksom og vital til det sidste. Da han var 60 år døde hans første hustru, men han nåede at gifte sig endnu to gange, - og der var børn i alle tre ægteskaber!

blomlinje

Johan Peter Emilius Hartmann, 1805-1900, tog juridisk kandidateksamen i 1828, men tiltrådte allerede fire år forinden stillingen som organist ved Garnisons Kirke i København. Fra 1843 og indtil sin død var han organist ved Frue Kirke. Hartmanns kompositioner er præget af romantikken, og er ofte inspireret af de gamle nordiske sagn. Hans store produktion omfatter operaer, balletter, skuespilmusik, korværker, kantater, orkesterværker, kammermusik, orgelmusik, klavermusik samt talrige sange og salmer.

blomlinje

Ingegerd, ansvarig för hemsidan ||  Veckans texter ||  Pastoratssidan

Bilder från
Ritvas gallery