Hebridean and Scotland Pictures

May 2003

Some photos from The Butt of Lewis 2003-05-24

lighthouse

Fyren är numera automatiserad.

Lighthouse Butt of Lewis

cliffs

Klippor / Cliffs

cliffs with merganser

På den svarta klippkammen i fonden satt skrakarna i långa rader

On the black sharpedged cliff at the fond there were lots of merganser.

cliffs with Armeria

Trift växte överallt på och omkring klipporna.

Thrift (Armeria Maritima) on the cliffs

seals 2003-05-24

I denna vik såg vi sälar men de fastnade inte på bild.
Fast jag vet vilka vågtoppar som är sälhuvuden - -


In this cove we observed seals

Nästa bildsida/Next page

Tillbaka till svenska dagboken   Back to English diary


© Ingegerd